Programma

Download het programma (.pdf) 

Context van de opleidingscyclus

In een logica van de vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, neemt de warmtepomp een prioritaire plaats in. Elke technische oplossing heeft echter zijn beperkingen en specifieke eisen, die men moet beheersen om met kennis van zaken voor een bepaalde oplossing en de meest geschikte technologie te kiezen.

In het kader van deze opleiding zal het werkingsprincipe van een warmtepomp worden toegelicht en komen de verschillende configuraties, technologieën en mogelijke energiebronnen aan bod vanuit verschillende invalshoeken.

De technische, ecologische en financiële impact van een warmtepompinstallatie wordt uiteengezet; hiernaast krijgt u de sleutels aangereikt om in het kader van een concreet project een dergelijke beoordeling te maken.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • toe te lichten welke uitdagingen met de keuze van dit productiesysteem gepaard gaan, evenals wat de werkingsprincipes ervan zijn;
 • overeenkomstig de context (gebruik/behoeften, integratie in de omgeving, warmteafgiftesysteem, ...) de meest geschikte warmtepomptechnologie en energiebron te kiezen;
 • na te denken over het ontwerp van een warmtepompinstallatie met het oog op energieprestaties en -optimalisering, rekening houdend met de eisen inzake wet- en regelgeving;
 • de financiële en milieu-impact van oplossingen op basis van deze technologie te beoordelen.

Pedagogische aanpak

Op de eerste dag komen bij wijze van inleiding de algemene aspecten van warmtepompinstallaties in hun geheel aan bod. Deze thema’s worden in theoretische uiteenzettingen behandeld.

De rest van de dag zal gewijd zijn aan aerothermie, aan de hand van praktische casestudies afgewisseld met theoretische tussenkomsten. Er zal ook feedback over ervaringen met concrete projecten worden gegeven. Zowel de kleine als de grotere installaties zullen hierbij aan bod komen.

De tweede dag zal, volgens dezelfde formule, aan geothermie gewijd zijn.

Tot slot, zal de derde opleidingsdag gewijd zijn aan praktische workshops waarin u gevraagd wordt om:

 • een concreet geval met een warmtepompinstallatie te bekijken;
 • na te denken over de keuze van de technologie en de configuratie, evenals over de technische integratie ervan;
 • de energie-, milieu- en financiële impact van verschillende oplossingen te beoordelen om ze met elkaar te vergelijken.

Aandachtspunten

 • Deze cursus vereist basiskennis van energiebalansen en verwarmingstechnieken. Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen voorafgaand de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen.
 • Voor deze opleiding is een basiskennis van Excel vereist.
 • De deelnemers hebben een laptop nodig voor de workshop.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, studiebureaus (speciale) technieken en installateurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerders van gebouwen, syndici, …).

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (NL of FR).

Informatie

opleidingendubo@leefmilieu.brussels

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Lemateriaal opleidingen en seminaries.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Service Formations Bâtiment Durable, Bruxelles Environnement en collaboration avec E² = MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel
Adres:
Leefmilieu Brussel, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
150€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 23 augustus 2024.
De kandidaten ontvangen op vrijdag 30 augustus 2024 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

OPLEIDING 'Compostering in bedrijven' tot

 • Afval
 • Circulaire economie

Georganiseerd door Facilitator bioafval pro

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 30€
Neem deel aan dit event OPLEIDING 'Compostering in bedrijven'

GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid" tot

 • Circulaire economie
 • Energie
 • Duurzame overheidsopdrachten

Georganiseerd door Formule Magique

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 200€
Neem deel aan dit event GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid"

Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen tot

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen