Programma

Context van de opleidingscyclus

Het doel van deze module is om basisnoties bij te brengen inzake stadslandbouw en ook de technische modaliteiten te belichten om de stadslandbouw in een vastgoedproject te kunnen integreren.

In de opleiding komen volgende punten aan bod:

 • Het Brussels strategisch en reglementair kader betreffende de stadslandbouw
 • De landbouwproductietechnieken (van vollegronds- tot niet-grondgebonden teelt)
 • De types stadslandbouw en hun technische eigenheden
 • De technische condities (water- & energiebeheer, dichtheid, stabiliteit, veiligheid ...)

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • In staat zijn de meest geschikte landbouwtechnieken te kiezen, rekening houdend met de bijzonderheden van een project;
 • De (technische, programmatorische en reglementaire) beperkingen kunnen identificeren waar rekening mee moet worden gehouden bij het ontwerp van stadslandbouwprojecten;
 • Kunnen anticiperen op belangrijke, bij het ontwerp van het gebouw te integreren punten;

De belangrijke parameters begrijpen die beïnvloed worden door een tadslandbouwproject.

Pedagogische aanpak

Door een afwisseling van theorie, concrete voorbeelden en oefeningen, geeft de opleiding een totaalvisie van de integratie van de stadslandbouw in de vastgoedprojecten.

Aandachtspunten

Tijdens de workshop zullen de deelnemers de mogelijkheid krijgen om aan een eigen project te werken.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC.
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 26 april 2024
De kandidaten ontvangen op vrijdag 03 mei 2024 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Circulaire economie : hergebruik

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Circulaire economie : hergebruik

Beheer van oververhitting in de zomer

 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Beheer van oververhitting in de zomer

Opleiding PLAGE

 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 50€
Neem deel aan dit event Opleiding PLAGE