Programma

Download het programma (.pdf)

Context van de opleidingscyclus

In het kader van deze opleiding willen we u vertrouwd maken met de basisbegrippen van de regeling van de technieken van een gebouw op het vlak van HVAC, verlichting en zonneweringen:

 • Voorstelling van de uitdagingen aan de hand van concrete gevallen,
 • Toelichting van de technische basisprincipes van een regeling,
 • Reflectie over de ontwerplogica van regelingssystemen aan de hand van typische en concrete gevallen.

Zo krijgt u oog voor de problematiek van de regeling en blijkt duidelijk het potentieel van deze laatste om energie en geld te besparen en tevens het comfort te vergroten. Meteen verwerft u ook voldoende kennis om discussies over de regeling te begrijpen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • de uitdagingen gerelateerd aan een performante regeling te begrijpen,
 • de specifieke terminologie in verband met de regeling te begrijpen en te gebruiken om aan gesprekken over dit thema deel te nemen,
 • het algemene werkingsprincipe van een regelingssysteem te begrijpen en de ontwerplogica te doorgronden,
 • initieel passende keuzes m.b.t. de regeling te maken.

Pedagogische aanpak

Een deel van de opleiding bestaat uit het analyseren van concrete gevallen, van type- of specifieke concepten toegepast in echte projecten. Deze aanpak biedt de mogelijkheid reflexen en terminologie te verwerven zonder daarom uitvoerige en/of te theoretische kennis over de problematiek te verwerven. De rest van de opleiding is theoretischer om de kennis te verstrekken die vereist is om de concepten goed te begrijpen.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist een basiskennis van HVAC-systemen.
 • Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn. 

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

opleidingendubo@leefmilieu.brussels

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Lemateriaal opleidingen en seminaries.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Gebouwen te raadplegen.

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC.
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel
Adres:
Leefmilieu Brussel, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 18 oktober 2024
De kandidaten ontvangen op vrijdag 25 oktober 2024 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

OPLEIDING 'Compostering in bedrijven' tot

 • Afval
 • Circulaire economie

Georganiseerd door Facilitator bioafval pro

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 30€
Neem deel aan dit event OPLEIDING 'Compostering in bedrijven'

GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid" tot

 • Circulaire economie
 • Energie
 • Duurzame overheidsopdrachten

Georganiseerd door Formule Magique

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 200€
Neem deel aan dit event GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid"

Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen tot

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen