Module: Pesticiden en geïntegreerd beheer

Fytoproducten kunnen net als alle andere chemische producten gevolgen hebben voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de mensen die ermee in contact komen. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Men moet zich altijd bewust zijn van de mogelijke gevolgen van deze producten voor de gezondheid en het milieu en moet alle nodige maatregelen nemen om deze gevolgen te beperken.

Deze opleiding is bedoeld om de gebruikers bewust te maken van en te informeren over de gevaren en risico's die aan het gebruik van fytoproducten zijn verbonden.

Goede fytosanitaire praktijken omvatten alle praktijken die een doeltreffende bescherming garanderen en tegelijkertijd de nadelige gevolgen voor de gezondheid en het milieu tot een minimum beperken.

Deze opleiding heeft tot doel de gebruikers te helpen bij het beheer en het gebruik van fytoproducten. 

Doelgroep

Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’

Informatie

  • Theoretische opleiding
  • Opleiding in het Frans: vrijdag 28/03/2023 09.00 - 12.00 uur en maandag 29/03/2023 09.00 - 12.00 uur
  • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie

Praktische info

Organisatie:
Leefmilieu Brussel in samenwerking met Apis Bruoc Sellas
Datum:
  • >
  • >
Taal :
Frans
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
Gratis
Reservering vereist:
Ja