Programma

Download het programma (.pdf) 

Context van de opleidingscyclus

De energierenovatie van een dak (bestaand dak) kan complex zijn.

Hiervoor gelden immers tal van eisen en bepalingen, met name inzake regelgevings- en stedenbouwkundige aspecten, bouwfysica, bouwtechnieken en hun verenigbaarheid met het bestaande gebouw, esthetiek, enz.

In het kader van deze opleiding laten we u kennismaken met de verschillende methodes om een dak te isoleren en nemen we de aandachtspunten die ermee samenhangen onder de loep.

We behandelen eveneens de talrijke mogelijkheden tot valorisatie van de daken: groendak, thermische of fotovoltaïsche zonne-energie-installaties, duurzaam regenwaterbeheer, …

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • de uitdagingen gerelateerd aan de optimalisering van een thermische gebouwschil te begrijpen.
 • de gevolgen van een isolatie-interventie voor de bouwfysica te bepalen en technische oplossingen voor elke problematiek aan te reiken;
 • een gegeven situatie te analyseren en de technische eisen inherent aan de verschillende methodes voor dakisolatie te identificeren; zo kan u de te gebruiken techniek en de te voorziene maatregelen kiezen.

Pedagogische aanpak

De presentaties worden gegeven door specialisten met praktijkervaring (studiebureaus, aannemer, architect).

De opleiding wordt kracht bijgezet door korte oefeningen en praktijkvoorbeelden om de verschillende thema's te illustreren. Er wordt ook aandacht besteed aan de uitwisseling van ideeën en de toepassing van de verworven kennis op een concreet geval.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist voldoende en actuele kennis van het energieontwerp van gebouwen (EPB-regelgeving, isolatie, thermische bruggen, luchtdichtheid, waterdampdiffusie, ...).
 • Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn. 

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

opleidingendubo@leefmilieu.brussels

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Lemateriaal opleidingen en seminaries.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Gebouwen te raadplegen.

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC.
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel
Adres:
Leefmilieu Brussel, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 6 september 2024
De kandidaten ontvangen op vrijdag 13 september 2024 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

OPLEIDING 'Compostering in bedrijven' tot

 • Afval
 • Circulaire economie

Georganiseerd door Facilitator bioafval pro

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 30€
Neem deel aan dit event OPLEIDING 'Compostering in bedrijven'

GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid" tot

 • Circulaire economie
 • Energie
 • Duurzame overheidsopdrachten

Georganiseerd door Formule Magique

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 200€
Neem deel aan dit event GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid"

Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen tot

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen