Programma

Download het programma (.pdf) 

Context van de opleidingscyclus

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een strategie ontwikkeld voor de renovatie van het Brusselse gebouwenpark tegen 2050. Eengezinswoningen vormen een belangrijk werkdomein in deze renovatiestrategie.

In het kader van deze opleiding presenteren we verschillende renovatiescenario's om de te realiseren doelstellingen in overeenstemming te brengen met de bijzonderheden van het stedelijk bebouwd kader (isolatie langs de binnenzijde, te behouden erfgoed, volgorde van de werken, nood aan gefaseerde uitvoering, haalbaarheid in een bewoonde woning, enz.)

De thema’s die aan bod zullen komen omvatten onder andere de verbetering van de gebouwschil (isolatie, luchtdichtheid, bouwknopen, waterdampdiffusie) en de optimalisering van de technieken (ventilatie, verwarming en hernieuwbare energiebronnen). Het effect van elke keuze op de totale energiebalans zal worden geïllustreerd.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • te communiceren over de Gewestelijke doelstellingen met betrekking tot woningen
 • deze doelstellingen om te zetten in concrete acties voor het Brusselse gebouwenpark
 • een actieplan op lange termijn op te stellen

Pedagogische aanpak

De eerste dag zal gewijd zijn aan de presentatie van de doelstellingen (BWELKE) en de door de overheid ter beschikking gestelde middelen (premies, facilitatoren, enz.). Er zal tevens een concreet voorbeeld worden gepresenteerd.

De twee volgende dagen zullen eerder operationeel gericht zijn, waarbij de in te zetten middelen en de bijbehorende aandachtspunten worden geïllustreerd. Meer in het bijzonder zal de tweede dag focussen op de typologie van het typische Brusselse huis. Op de derde dag wordt er een gezamenlijke denkoefening georganiseerd over andere gangbare typologieën (appartementen, 3-gevelwoningen, enz.).

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist voldoende en actuele kennis van het energieontwerp van gebouwen (EPB-regelgeving, isolatie, koudebruggen, luchtdichtheid, waterdampdiffusie, ...).
 • Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, studiebureaus (speciale) technieken en installateurs. 

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

opleidingendubo@leefmilieu.brussels

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Lemateriaal opleidingen en seminaries.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Gebouwen te raadplegen.

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC.
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel
Adres:
Leefmilieu Brussel, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
150€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 25 oktober 2024
De kandidaten ontvangen op vrijdag 01 november 2024 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

OPLEIDING 'Compostering in bedrijven' tot

 • Afval
 • Circulaire economie

Georganiseerd door Facilitator bioafval pro

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 30€
Neem deel aan dit event OPLEIDING 'Compostering in bedrijven'

GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid" tot

 • Circulaire economie
 • Energie
 • Duurzame overheidsopdrachten

Georganiseerd door Formule Magique

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 200€
Neem deel aan dit event GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid"

Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen tot

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen