Programma

De opleiding heeft tot doel inzicht te geven in de basishandelingen op het vlak van energieprestaties, zowel ten aanzien van de gebouwschil als van de systemen:

 • Presentatie van de uitdagingen, courante termen, eenheden en grootteordes.
 • Toelichting van de concepten met betrekking tot de gebouwschil: isoleren en luchtdicht maken.
 • Toelichting van de concepten met betrekking tot de systemen: ventileren, verwarmen, SWW produceren en zomers comfort verzekeren.

Download het programma (.pdf)

 

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • Vertrouwd zijn met de specifieke terminologie inzake energie van het gebouw om aan gesprekken over dit thema te kunnen deelnemen. 
 • Inzicht hebben in de uitdagingen verbonden aan de optimalisering van een thermische schil
 • Kennis hebben van het werkingsprincipe van een eenvoudig ventilatiesysteem, van de verschillende warmteproductie- en afgifte-elementen en van een SWW-productie-installatie
 • Advies kunnen geven aangaande de beste keuzes om oververhitting tegen te gaan.

Pedagogische aanpak

De eerste dag ligt de focus op de aspecten in verband met de gebouwschil. De tweede dag wordt dieper ingegaan op de systemen. De uiteenzettingen worden gegeven door specialisten ter zake met een ruime terreinervaring (studiebureaus).

Doorheen de opleiding worden de verschillende thema's geïllustreerd aan de hand van kleine oefeningen en praktijkvoorbeelden.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding behandelt de basisnoties die men moet kennen inzake energie van het gebouw. Ze vormt een aangewezen introductie om over de nodige basis te beschikken voor verdere, meer specifieke opleidingen over duurzaam bouwen. Ze richt zich dus niet tot professionals die hun vaardigheden inzake energie-ontwerp en -studies willen verruimen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzame Gebouwen te raadplegen.

 

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 150€
Neem deel aan dit event Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

Circulaire economie : hergebruik

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Circulaire economie : hergebruik

Hernieuwbare energie

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Hernieuwbare energie