Programma

Download het programma (.pdf) 

Context van de opleidingscyclus

Naast het energieverbruik van gebouwen, dat vaak op de voorgrond wordt geplaatst, speelt ook de keuze van de materialen een belangrijke rol in een nieuwbouw- of renovatieproject. De materiaalkeuze raakt aan tal van aspecten en moet aan uiteenlopende eisen voldoen:

 • grijze energie en thermische prestaties,
 • akoestische prestaties,
 • brandweerstand en statische prestaties,
 • verbruik van de hulpmiddelen, demonteerbaarheid, recycleerbaarheid en circulaire economie,
 • gezondheid van de gebruikers.

Er moeten duurzame materialen worden gekozen die de levenscycli van een gebouw volgen, overeenkomstig het gebruik ervan.

We zullen ook de bestaande labels voorstellen, samen met hun draagwijdte en hun grenzen.

Met deze opleiding willen we u de sleutels aanreiken om materialen te kiezen waarmee u uw gebouwen ecologischer en duurzamer kunt maken. 

Verworven vaardigheden

 • Centraal in deze opleiding staat de problematiek van de keuze van de gebruikte materialen met het oog op een duurzame ontwikkeling. Hierbij worden de uitdagingen en impact op economisch, sociaal en milieuvlak alsook de impact op de menselijke gezondheid onderzocht die met deze keuze samenhangen.
 • Specialisten zullen de principes van de analyse van de levenscyclus van materialen en gebouwen uiteenzetten en de ecobalans toelichten. Ze zullen tevens bepaalde tools voorstellen die u kunnen helpen bij het maken van uw keuze; het gaat met name om de bestaande labels, officiële goedkeuringen en certificeringen.
 • Ook de kwestie van het hergebruik van materialen zal worden behandeld. 

Pedagogische aanpak

Praktische oefeningen, met concrete voorbeelden en casestudies, helpen de deelnemers vertrouwd te raken met de bestaande benaderingen en hulpmiddelen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn. 

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

opleidingendubo@leefmilieu.brussels

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Lemateriaal opleidingen en seminaries.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Gebouwen te raadplegen.

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC.
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel
Adres:
Leefmilieu Brussel, site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 06 september 2024.
De kandidaten ontvangen op vrijdag 13 september 2024 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

OPLEIDING 'Compostering in bedrijven' tot

 • Afval
 • Circulaire economie

Georganiseerd door Facilitator bioafval pro

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 30€
Neem deel aan dit event OPLEIDING 'Compostering in bedrijven'

GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid" tot

 • Circulaire economie
 • Energie
 • Duurzame overheidsopdrachten

Georganiseerd door Formule Magique

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 200€
Neem deel aan dit event GreenTech Forum Brussels, het nieuwe evenement rond “technologie en duurzaamheid"

Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen tot

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Leefmilieu Brussel

Reservatie vereist

gratis
Neem deel aan dit event Innovatieve tools voor het ontwerpen van circulaire gebouwen