Programma

In het kader van deze opleiding zal het volgende aan bod komen:

 • Hefbomen om het hergebruik aan te moedigen bij overheidsopdrachten,
 • Tools om de 'levenscyclus’ in aanmerking te nemen en het hergebruik in projecten te integreren,
 • Technische bestekbepalingen voor de implementatie van het hergebruik,
 • Actuele overwegingen inzake het valideren en testen van de prestaties van hergebruikmaterialen.   

Download het programma (.pdf)

 

Context van de opleidingscyclus

Het hergebruik van materialen op de site of afkomstig van elders past perfect in de logica van een circulaire economie aangezien het de productie van afval beperkt. Met deze opleiding willen we u de sleutels aanreiken om de (her)valorisatie en het hergebruik van bouwmaterialen of -elementen in uw projecten te bevorderen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • Het hergebruik van materialen op de site of afkomstig van elders past perfect in de logica van een circulaire economie aangezien het de productie van afval beperkt. Met deze opleiding willen we u de sleutels aanreiken om de (her)valorisatie en het hergebruik van bouwmaterialen of -elementen in uw projecten te bevorderen.
 • In het kader van deze opleiding zal het volgende aan bod komen:
 • Hefbomen om het hergebruik aan te moedigen bij overheidsopdrachten,
 • Tools om de 'levenscyclus’ in aanmerking te nemen en het hergebruik in projecten te integreren,
 • Technische bestekbepalingen voor de implementatie van het hergebruik,
 • Actuele overwegingen inzake het valideren en testen van de prestaties van hergebruikmaterialen.

Pedagogische aanpak

Tijdens de inleiding wordt de basis voor het hergebruik gelegd door volgende vragen te beantwoorden: welke uitdagingen voor het Gewest, welke doelstellingen, en welk reglementair kader?

De overige tijd wordt besteed aan de voorstelling van de verschillende tools en methodes om de levenscyclus van de materialen reeds bij het projectontwerp en het hergebruik in de ontwerp- en de uitvoeringsfase in aanmerking te nemen. De praktische aspecten van het hergebruik bij overheidsopdrachten worden via theoretische aanbevelingen en praktijkvoorbeelden behandeld. Tot slot wordt nagegaan hoe het staat met de validatie van de prestaties van hergebruikmaterialen.

In gerichte presentaties worden er voorbeelden gegeven van geïntegreerde methodes en goede praktijken inzake hergebruik.

Aandachtspunten

De thematiek van de circulaire economie wordt in verscheidene specifieke opleidingsmodules behandeld:

 • Circulaire economie: hergebruik 
 • Circulaire economie: omkeerbaar ontwerpen 
 • Circulaire economie: renoveren (van eengezinswoningen en kleine meergezinswoningen)
 • Circulaire economie: inventarisatie (sloopinventaris/ hergebruikinventaris)
 • Circulaire economie: werfbeheer
 • Circulaire economie: ongebakken aarde

Hoewel deze opleidingen specifieke thema’s behandelen, hebben bepaalde presentaties een domeinoverschrijdend karakter. Daarom verdient het aanbeveling alle modules te volgen om een volledig beeld te verkrijgen van de circulaire aanpak in de bouwsector.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere informatie met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzame Gebouwen te raadplegen.

 

Ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 10 februari 2023
De kandidaten ontvangen op vrijdag 17 februari 2023 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Om te downloaden

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 150€
Neem deel aan dit event Beheer van het regenwater op het perceel en in de openbare ruimte

Hernieuwbare energie

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Hernieuwbare energie

Gebouwschil : isolatie van de voorgevel

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Gebouwschil : isolatie van de voorgevel