Programma

Context van de opleidingscyclus

Het hergebruik van materialen op de site of afkomstig van elders past perfect in de logica van een circulaire economie aangezien het de productie van afval beperkt. Met deze opleiding willen we u de sleutels aanreiken om de (her)valorisatie en het hergebruik van bouwmaterialen of -elementen in uw projecten te bevorderen.

In het kader van deze opleiding zal het volgende aan bod komen:

 • Hefbomen om hergebruik bij overheidsopdrachten te stimuleren
 • Tools om de 'levenscyclus’ in acht te nemen en hergebruik in projecten te integreren
 • Technische bestekbepalingen voor de implementatie van hergebruik
 • Actuele overwegingen inzake het valideren en testen van de prestaties van hergebruikmaterialen.
 • Balans van het hergebruik – indicatoren in de fase van de werken

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • hergebruik te stimuleren en de voordelen van hergebruik te beargumenteren;
 • hergebruik in uw projecten te bevorderen, met kennis van de in de bouwsector geldende principes en voorwaarden;
 • hergebruik in uw bestekken te integreren;
 • te anticiperen op de obstakels voor hergebruik die samenhangen met het ontbreken van een certificering voor de prestaties van materialen.

Pedagogische aanpak

Tijdens de inleiding wordt de basis voor het hergebruik gelegd door volgende vragen te beantwoorden: welke uitdagingen voor het Gewest, welke doelstellingen, en welk reglementair kader?

De resterende tijd wordt besteed aan de voorstelling van de verschillende tools en methodes om de levenscyclus van de materialen reeds bij het projectontwerp in acht te nemen en het hergebruik in de ontwerp- en uitvoeringsfase te integreren. De praktische aspecten van hergebruik bij overheidsopdrachten worden via theoretische aanbevelingen en praktijkvoorbeelden behandeld. Tot slot, ronden we de opleiding af met een stand van zaken in verband met de validatie van de prestaties van hergebruikmaterialen en de balans van het hergebruik in de fase van de werken.

In gerichte presentaties worden er voorbeelden gegeven van geïntegreerde methodes en goede praktijken inzake hergebruik.

Aandachtspunten

De thematiek van de circulaire economie wordt in verscheidene specifieke opleidingsmodules behandeld:

 • Circulaire economie: hergebruik
 • Circulaire economie: omkeerbaar ontwerpen
 • Circulaire economie: renoveren (van eengezinswoningen en kleine meergezinswoningen)
 • Circulaire economie: inventarisatie (sloopinventaris/ hergebruikinventaris)
 • Circulaire economie: werfbeheer
 • Circulaire economie: ongebakken aarde

Hoewel deze opleidingen specifieke thema’s behandelen, hebben bepaalde presentaties een domeinoverschrijdend karakter. Daarom verdient het aanbeveling alle modules te volgen om een volledig beeld te verkrijgen van de circulaire aanpak in de bouwsector.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
100€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 15 maart 2024
De kandidaten ontvangen op vrijdag 22 maart 2024 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

OPLEIDING 'Compostering in bedrijven' tot

 • Afval
 • Circulaire economie

Georganiseerd door Facilitator bioafval pro

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 30€
Neem deel aan dit event OPLEIDING 'Compostering in bedrijven'

Warmtepomp: keuze en ontwerp

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 150€
Neem deel aan dit event Warmtepomp: keuze en ontwerp

Ventilatie: ontwerp en afstelling

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 50€
Neem deel aan dit event Ventilatie: ontwerp en afstelling