De EU-bodemstrategie 2030 biedt het kader voor bodembescherming en -herstel. In die zin creëert het nieuwe voorstel voor een richtlijn inzake bodemgezondheid een alomvattend en samenhangend monitoringkader en bevordert het duurzaam bodembeheer en de sanering van verontreinigde sites.

Tijdens de Belgian soil week zullen Belgische regionale besturen belast met bodemgezondheid en internationale deskundigen, verschillende lopende projecten voorstellen. Uitdagingen op het gebied van bodemgezondheid zullen vanuit verschillende invalshoeken worden aangekaart, waardoor complementaire perspectieven worden geboden op de huidige en toekomstige bodembeheerpraktijken. 

De verschillende evenementen georganiseerd in het kader van de Belgian soil week zijn:
• 11-12/03 : Gezamenlijk evenement van Belgische regionale besturen en het Commun Forum over initiatieven voor landbeheer (alleen op uitnodiging & Common Forum leden, meer info)
• 13/03 :Gezamenlijke workshop NICOLE & Common Forum - The future of managing soil contamination  (registration required, meer info)
• 14-15/03 : ENSOr - International workshop on emerging policy challenges on New SOil contaminants (registration required, meer info)

Praktische info

Datum:
  • >
Taal :
Engels
Locatie:
Leefmilieu Brussel, site van Thurn & Taxis
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
Vanaf 1€
Reservering vereist:
Ja