Programma

Context van de opleidingscyclus

Doel van deze opleidingsmodule is u inzicht verlenen in het hoe en waarom van de integratie van het regenwaterbeheer in de voorzieningen volgens de kenmerken van een site. De opleiding zal praktische oplossingen toelichten voor een duurzaam regenwaterbeheer, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, op het perceel en in de openbare ruimte (wegen, groene ruimten, pleinen, …).

De opleiding wordt gespreid over drie dagen:

Tijdens de eerste dag (D1) komen de gemeenschappelijke theoretischeelementen inzake het regenwaterbeheer aan bod:

 • context, uitdagingen en belang van een in de projecten geïntegreerd regenwaterbeheer;
 • principes van stedelijke hydrologie (neerslag, doorlaatbaarheid, afvloeiing, infiltratie/geregeld debiet, ...);
 • filosofie en principes van een geïntegreerd regenwaterbeheer (vergeleken met een ‘traditioneel’ of ‘alternatief’ beheer);
 • hoe de infiltratie van regenwater bevorderen;
 • belang van de inachtneming van de kwaliteit van het bovengrondse water en niet alleen van de kwantiteit ervan;
 • huidig en toekomstig reglementair kader.

Tijdens de tweededag (D2) worden de uitdagingen evenals de praktische oplossingen voor een duurzaam regenwaterbeheer op het perceel en in het gebouw bekeken. En tijdens de derdedag (D3) wordt meer bepaald het geïntegreerde regenwaterbeheer in de aanleg van de openbareruimte behandeld.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • de voordelen van het geïntegreerde regenwaterbeheer aan de hand van argumenten te verdedigen;
 • de moeilijkheden en mogelijkheden van een project te identificeren;
 • de gangbare opvattingen inzake de infiltratie van regenwater te ontkrachten;
 • de voorzieningen voor regenwaterbeheer volgens het project te kiezen;
 • de regenwaterbeheervoorzieningen volgens verschillende doelstellingen te dimensioneren;
 • het regenwaterbeheer in het projectontwerp op te nemen.

Pedagogische aanpak

Gevalsstudies zullen u vertrouwd maken met de verschillende voorzieningen voor regenwaterbeheer en in workshops zal de dimensionering van de voorzieningen voor het beheer van het bovengrondse water en de recuperatie van regenwater aan bod komen.

Aandachtspunten

 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel vereist.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Informatie

ik schrijf me in

Praktische info

Organisatie:
Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC
Datum:
Taal :
Meertalig
Locatie:
Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel
Toegankelijkheid PBM:
Ja
Prijs:
150€
Reservering vereist:
Ja
Andere details:
Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep. De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 09 februari 2024
De kandidaten ontvangen op vrijdag 16 februari 2024 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Deze evenementen kunnen u ook interesseren

OPLEIDING 'Compostering in bedrijven' tot

 • Afval
 • Circulaire economie

Georganiseerd door Facilitator bioafval pro

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 30€
Neem deel aan dit event OPLEIDING 'Compostering in bedrijven'

Beheer van oververhitting in de zomer

 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Beheer van oververhitting in de zomer

Gebouwschil : isolatie van de voorgevel

 • Circulaire economie
 • Energie

Georganiseerd door Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel in samenwerking met écorce en E²=MC

Reservatie vereist

Inschrijvingstarief 100€
Neem deel aan dit event Gebouwschil : isolatie van de voorgevel