Nieuwe code van goede praktijk: Levende bodem en bouwplaatsen

08/03/2022

De code van goede praktijk Levende bodem en bouwplaatsen is nu beschikbaar. Hij geeft richtlijnen om een bouwplaats te beheren en daarbij de bodem te beschermen zodat de bodem zoveel mogelijk zijn ecosysteemfuncties kan blijven vervullen.

Waarom de bodems op een bouwplaats beschermen?

Bij grondwerken wordt er in het algemeen weinig aandacht besteed aan de ecosysteemdiensten die een bodem levert. Er wordt enkel rekening gehouden met de bouwondersteunende functie en met het eventuele beheer van de schade als gevolg van de bodemverontreiniging.  Het is echter belangrijk dat alle functies die de bodem kan vervullen in stand worden gehouden om een antwoord te bieden  op de milieu-uitdagingen van onze tijd, zoals de klimaat-en biodiversiteitscrisis.

Datum van de update: 08/03/2022