Een nieuwe versie van de IBKB - pro gids

08/02/2022

Een nieuwe versie van de IBKB - pro gids is nu beschikbaar om deskundigen te helpen bij het uitvoeren van deze studies. Deze verbeterde versie is het resultaat van een controle en validatie door de professoren G. Colinet en X. Legrain van de ULg/Gembloux.

De verbeteringen van de gids situeren zich voornamelijk in de volgende onderdelen:

  • Voor meer duidelijkheid is de lijst van te meten parameters ingekort en vereenvoudigd tot twee algemene categorieën: terreinmetingen en laboratoriumparameters;
  • Voor een grotere objectiviteit wordt de analyse van de ecosysteemdiensten geconsolideerd met een passende berekeningsmethode: de gegevens maken het mogelijk de prestaties van deze verschillende diensten te kwantificeren.

Wat is de IBKB?

De Index voor Bodemkwaliteit in Brussel (IBKB) is een instrument om de bodemkwaliteit te beoordelen. De IBKB-PRO is bedoeld voor alle professionals die het begrip ‘bodemkwaliteit’ willen integreren in het ontwerp van hun stedenbouwkundig project om de bodems van betere kwaliteit te gebruiken voor de ontwikkeling van de biodiversiteit, moestuinieren of regenwaterinfiltratie.

Datum van de update: 08/02/2022