Inschrijvingsformulier voor de ‘Duurzame Voedselketens’-nieuwsbrief

Inschrijvingen *

Informatie over de verwerking van de gegevens

U stemt ermee in dat Leefmilieu Brussel uw gegevens verwerkt voor de ‘Voedselketen’-nieuwsbrief. Uw gegevens worden bewaard in het kader van de opdracht ‘Ketenfacilitator’.

U kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen per e-mail (Ketenfacilitator@goodfood.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Joke De Ridder, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@environnement.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).