U bent hier

Administratieve gids

Om alles te weten over de milieuvergunning - wanneer de vergunning nodig is, hoe en waar de vergunning aan te vragen, maar ook hoe een milieuvergunning te verlengen, te vernieuwen of te betwisten - verwijzen we u naar de diverse rubrieken van de administratieve vergunningsgids. 

Alvast enkele tips:

Het type van benodigde vergunning hangt af van de klasse van inrichting (3, 2, 1D, 1C, 1B, 1A).

  • Als uw project of uw activiteit meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, hoeft u - behalve in enkele welbepaalde gevallen - maar één enkele aanvraag in te dienen.
  • Als u ook een stedenbouwkundige vergunning voor uw project nodig hebt, dan moet u beide aanvragen tegelijk indienen (gemengd project).

En tot slot geven we u nog mee dat tijdelijke inrichtingen het voorwerp uitmaken van een specifieke vergunning.

Datum van de update: 10/05/2019
Contact: 

Waar kan u met uw vragen terecht ?
Indien u hulp nodig hebt om uw milieuvergunningsaanvraag in te vullen:

  • particulieren kunnen zich wenden tot het het gemeentebestuur  van hun gemeente;
  • professionelen kunnen contact opnemen met hub.brussels via mail

Voor iedere andere informatieaanvraag, kan u ons contactformulier gebruiken.