U bent hier

Kaart van de zendmasten raadplegen

Hoe weten waar een zendmast te vinden in Brussel?

Op deze kaart vindt u onder meer de antennes die onderworpen zijn aan een milieuvergunning en -verklaring, alsook de voornaamste technische gegevens van elke antenne, met name:

  • de technische parameters van de antennes
  • de resultaten van de simulaties van het elektromagnetische veld. 

Om u te helpen bij het lezen van dat technische dossier, kunt u de Gebruiksaanwijzing voor het lezen van een technisch dossier raadplegen.

Toegang tot de kaart met zendantennes

Hebt u opmerkingen? Maak ze dan over aan Leefmilieu Brussel. Merkt u bijvoorbeeld dat er gebouwen met een significante impact op de transmissie van golven ontbreken of slecht gemodelleerd zijn? Of merkt u dat er terrassen ontbreken? Stuur dan een e-mail naar: permit-emf@leefmilieu.brussels. Indien nodig zullen wij de betrokken milieuvergunning wijzigen of de operator vragen om een nieuwe vergunning aan te vragen. 

Datum van de update: 25/08/2022