U bent hier

Het garantiecertificaat

Occasionele kwekers van honden (maximum twee worpen per jaar) hoeven geen garantiecertificaat mee te geven bij de verkoop van hun pups. Wel heeft de verwerver in geval van sterfte van de hond recht op een terugbetaling als de oorzaak hondenziekte, parvovirose of hepatitis contagiosa was, en dit mits een attest van de dierenarts die de ziekte heeft vastgesteld binnen de wettelijke termijnen:

  • Hondenziekte (ziekte van Carré): een periode van 10 dagen beginnend op de dag na levering van het dier
  • Parvovirose: een periode van 10 dagen beginnend op de dag na levering van het dier
  • Hepatitis contagiosa canis: een periode van 6 dagen beginnend op de dag na levering van het dier

Voor professionele verkoop van gezelschapsdieren (inclusief door alle erkende kwekers) voorziet de wettelijke garantie vanaf 01/01/2021 een garantietermijn van 2 jaar. Tijdens de eerste zes maanden na de levering van het dier, moet de koper niet bewijzen dat een vastgesteld gebrek bestond op het ogenblik van levering. Het tegenbewijs mag tijdens deze periode van zes maanden geleverd worden door de verkoper. De koper heeft er belang bij om de verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen. De koper moet een dierenarts raadplegen en zich houden aan de maatregelen die deze voorschrijft. De koper kan aanspraak maken op integrale terugbetaling van de dierenartskosten of een billijke prijsvermindering. Bij overlijden van het dier, kan een ontbinding van de koop ten laste van de verkoper gevorderd worden voor de rechtbank, op voorwaarde dat bewezen is dat de verkoper aansprakelijk is voor de doodsoorzaak. De koper wordt aangeraden een autopsie te laten uitvoeren om de doodsoorzaak te weten te komen.

Raadpleeg hier het model van garantiecertificaat. 

Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd in geval van betwisting. De mogelijkheden van beroep voorzien in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek beheersen de geschillen over gebreken aan overeenstemming aan de overeenkomst. 

Datum van de update: 01/07/2022