U bent hier

Algemene voorwaarden

 • Gezelschapsdieren mogen niet op krediet worden verkocht;
 • Het is verboden om zonder de uitdrukkelijke toelating van een ouder of een voogd een dier af te staan  aan kinderen van minder dan 16 jaar;
 • Het is verboden honden en katten te verhandelen op de openbare weg, alsook op markten, beurzen, salons, tentoonstellingen en soortgelijke gelegenheden alsook bij de koper thuis, tenzij in dit laatste geval het initiatief van de koper zelf uitgaat;
 • Een hond of een kat mag niet in de handelsruimte of in de aanhorigheden van dierenhandelszaken gehouden of tentoongesteld worden. Dierenhandelszaken (waar bijvoorbeeld vogels, vissen, knaagdieren etc. worden verkocht) mogen enkel optreden als tussenpersoon in de verhandeling van honden en katten;

Verboden is de verhandeling van:

 • Dieren met duidelijke ziektesymptomen;
 • Dieren die frauduleus geïmporteerd of illegaal gehouden worden;
 • Niet-gespeende of vroegtijdig gezoogde zoogdieren;
 • Dieren die een niet toegestane amputatie hebben ondergaan;

De verkoop van zwerf-, verloren gelopen of achtergelaten dieren is verboden.

Het is verboden honden te verhandelen:

 • Die jonger zijn dan 7 weken;
 • Die niet werden geïdentificeerd en geregistreerd in DogID;
 • Zonder een identificatie- en registratiedocument (aangebracht in het Europees paspoort).

Het is verboden katten te verhandelen:

 • Die jonger zijn dan 13 weken;
 • Die niet werden geïdentificeerd en geregistreerd in CatID;
 • Die niet werden gesteriliseerd tenzij ze jonger zijn dan 6 maanden of bestemd voor een verwerver buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een erkende kweker (of asiel).

Pups of kittens moeten in aanwezigheid van het moederdier aangeboden of tentoongesteld worden (met het oog op hun verhandeling), met uitzondering van dieren in de asielen.

Datum van de update: 17/06/2022