Persdienst

Als overheidsadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besteedt de persdienst van Leefmilieu Brussel bijzondere aandacht aan het beantwoorden van de vragen van de media over zijn activiteiten en de studies die door zijn deskundigen worden gevoerd.
Leefmilieu Brussel is een gewestelijke administratie die verantwoordelijk is voor tal van opdrachten inzake leefmilieu en energie en waarvan de beroepen zeer gediversifieerd zijn.
Neem contact op met onze persdienst (link naar de woordvoerder) indien u journalist bent en informatie wilt verkrijgen, een interview wilt aanvragen of een opname in onze parken wilt organiseren. Deze dienst is enkel voor journalisten.
Het abonnement om onze persberichten te ontvangen, is daarentegen voor iedereen toegankelijk: journalisten, burgers, verenigingen of politieke vertegenwoordigers.

Datum van de update: 27/07/2018