Uw mening over het Gewestelijk programma en het Nationaal Actieplan voor Pesticidenreductie (NAPAN)

08/02/2017

De ontwerpen van het Gewestelijk programma voor pesticidenreductie en van het Nationaal Actieplan 2018-2022 worden aan een openbaar onderzoek voorgelegd van 9 februari 2017 tot 10 april 2017.

U kan de documenten ook raadplegen bij uw gemeentelijke administratie en elke dinsdag en donderdag tussen 10h en 12h bij Leefmilieu Brussel  –Infodienst – 1e verdieping - Thurn & Taxis-site -  Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel.

Hoe neemt u deel aan het openbaar onderzoek?

Het NAPAN bestaat uit de programma's van de 3 Gewesten (Waals Gewest, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het federaal programma.

De opmerkingen over het volledige gewestelijke programma moeten worden ingediend via het formulier dat in het NAPAN-document wordt voorgesteld (hierboven beschikbaar of op www.napan18-22.be).

De acties waarover u zich kan uitspreken, zijn aangeduid met een ✎. Klik hierop om uw opmerkingen in een bijlage aan te duiden. 

Bezorg dit ingevulde document (.docx-formaat) uiterlijk tegen 10 april:

 • via e-mail:  napan@gezondheid.belgie.be
 • met de post:
  FOD Volksgezondheid t.a.v. Vincent Van Bol
  Eurostation II, lokaal 7D227
  Victor Hortaplein 40/10
  1060 Sint-Gillis

De doelstellingen

Het Gewestelijk programma voor pesticidenreductie beoogt  dat het gebruik van pesticiden op het gewestelijk grondgebied door zowel beheerders van openbare ruimten en professioneel gebruikers als particulieren sterk wordt afgebouwd. Het kan worden verdeeld in 5 prioritaire krachtlijnen:

 1. Geen pesticiden meer gebruiken in alle ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek.
 2. Het gebruik van pesticiden in de tuinen en privédomeinen sterk beperken.
 3. De bescherming versterken van kwetsbare groepen, met inbegrip van de professionelen.
 4. De natuur en de ecosysteemdiensten beschermen.
 5. Een stadslandbouw ontwikkelen die compatibel is met de bescherming van de ecosystemen.

Het NAPAN wil het gebruik en de risico’s van pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen én biociden) verminderen door:

 • de certificering van de kennis van de professionelen die werken met gewasbeschermingsmiddelen;
 • evenwichtige informatie over pesticiden aan het publiek op de verkoopplaatsen, de gebruiksplaatsen en in het algemeen;
 • de follow-up van de intoxicaties van professionelen en gevoelige bevolkingsgroepen;
 • de inspectie van de voorzieningen voor de toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen;
 • de bescherming van het grondwater* en de oppervlaktewateren;
 • de bescherming van de natuurzones*;
 • het gebruik en de opslag van de producten en afvalstoffen;
 • de geïntegreerde bescherming van de gewassen*;
 • de follow-up van de relevante parameters van de problematiek;
 • de uitvoering van de risicobeperkende maatregelen;
 • de interne coördinatie van het NAPAN tussen federale diensten en de externe coördinatie met de Gewesten en het behoud van een actieve deelname met het publiek en de stakeholders.

 (*exclusieve doelstelling van de Gewesten)

Het NAPAN, een Europese zaak

Elke lidstaat van de Europese Unie is verplicht om een actieplan voor de vermindering van het gebruik en de risico’s van deze pesticiden op te maken en uit te voeren. Dit is zo bepaald in de richtlijn 2009/128/CE. Het NAPAN beantwoordt hieraan, en ook aan een verplichting uit de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (via het synthetische versie van het gewestelijk programma dat in het NAPAN geïntegreerde is).

Meer informatie ?

Link naar onze pesticidenpagina's

Het Gewestelijk programma voor pesticidenreductie 2013-2017

Datum van de update: 10/02/2017