Openbaar onderzoek : Ontwerp van Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

14/03/2022

Van 15 maart 2022 tot en met 29 april 2022 organiseert de federale overheid en de gewesten een openbaar onderzoek over het ontwerp van Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België.

Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten, legt aan de lidstaten de verplichting op om maatregelen te nemen tegen de soorten die op de lijst van voor de Unie zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten staan. Deze ‘Unielijst’ omvat momenteel 66 soorten (30 dieren, 36 planten).

Artikel 13 van de verordening legt op welke maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van de onopzettelijke introductie en verspreiding van deze soorten. Dit is complementair aan de maatregelen tegen opzettelijke introductie, zoals bv. de handelsbeperkingen.

Elke lidstaat moet derhalve een actieplan opstellen met de nodige maatregelen en een tijdschema voor de uitvoering daarvan om de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten op nationale vlak te voorkomen.

Het ontwerp van actieplan van België heeft betrekking op de 66 soorten die momenteel in de ‘Unielijst’ zijn opgenomen en omvat drie thematische actieplannen:

  1. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding via het bezit van invasieve uitheemse soorten voor publieke en private doeleinden; 
  2. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via de uitvoering van recreatieve en professionele activiteiten in zoetwater;
  3. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via het transport van habitatmateriaal (vb. grond en bodembedekking), kweeksubstraat en via machines.      

Geef nog tot 29 april 2022 je mening  en neem deel aan het openbaar onderzoek .

Uw mening interesseert ons!

Hoe deelnemen?

U kunt het ontwerp van Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België hier downloaden.

We nodigen u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen over het Brusselse luik van het ontwerp te bezorgen, per e-mail, met de vermelding “raadpleging Actieplan IAS -Brussels luik (e-mailadres: ep-nat-oo@environnement.brussels)

Datum van de update: 18/03/2022

Documenten: