Nieuwe RENOLUTION-premies: vereenvoudiging!

05/04/2022
106, Rue Neuve à 1000 Bruxelles / Nieuwstraat 106, 1000 Brussel

Praat niet meer over Energiepremies, Premies voor de renovatie van het woonmilieu of Premies voor de verfraaiing van gevels. Ze noemen nu RENOLUTION-premies, een eenvormig mechanisme van gewestelijke premies om de renovatie van Brusselse gebouwen aan te moedigen. De premies moeten leiden tot betere energieprestaties en verbeteringen op niveau van de gezondheid en het wooncomfort van de bewoners. De premies mikken in het bijzonder op gebruikers met een laag inkomen. Voor die eigenaars is het de bedoeling ten minste 50% van de kosten van hun energiewerkzaamheden te financieren.

De RENOLUTION-premies zijn op 1 januari 2022 in werking getreden en kunnen worden aangevraagd via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

  • Wat de premie ook is, u hoeft slechts één formulier in te vullen op het IRISbox-platform.
  • Terwijl sommige regionale premies vóór en andere ná de werkzaamheden moesten worden aangevraagd, moeten alle aanvragen voor RENOLUTION-premies nu worden ingediend nadat de werkzaamheden zijn voltooid, d.w.z. nadat de laatste in aanmerking komende saldofactuur is betaald.

Op één website vindt u alle nuttige informatie over renovatie en de financiële steun die beschikbaar is in het Brussels Gewest : renolution.brussels

Datum van de update: 05/04/2022