LEZ: verlenging van de overgangsperiode voor diesel Euro 4 tot 30 juni

28/03/2022

Omwille van meerdere conjuncturele factoren wordt de waarschuwingsperiode van de Low Emission Zone uitzonderlijk verlengd tot 30 juni 2022. De eerste boetes zullen dus vanaf 1 juli 2022 worden verstuurd naar de eigenaars van dieselvoertuigen met euronorm 4.

Er worden momenteel aanzienlijke leverings- en bevoorradingsproblemen vastgesteld, waardoor de levering van een nieuw voertuig enkele maanden vertraging kan oplopen. Om een antwoord op dit probleem te bieden, werd beslist de waarschuwingsperiode te verlengen tot 30 juni 2022 in de plaats van 31 maart 2022. Brussel Fiscaliteit zal eigenaars van dieselvoertuigen met euronorm 4 vóór die datum dus geen boete opleggen, maar er zal wel nog een waarschuwingsbrief verstuurd worden.

Impact van de LEZ op de luchtkwaliteit in Brussel

Sinds 1 januari 2018 is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Lage-emissiezone van kracht. De toegangscriteria worden geleidelijk aan versterkt om de verontreinigende uitstoot van het huidige wagenpark in de hoofdstad te verminderen: sinds 1 januari 2022 zijn dieselauto’s, -bussen en -bestelwagens met euronorm 4 en lager in Brussel verboden.

Het gaat om een belangrijke stap: dat zijn immers de laatste voertuigen die geen roetfilter hebben. Hoewel ze maar een fractie van het wagenpark vertegenwoordigen, zijn de dieselauto’s- en bestelwagens met euronorm 4 alleen al verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale uitstoot van fijnstof (PM) door de uitlaat en 26% van de totale uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in het Brussels Gewest. De nieuwe vereisten van de LEZ zullen bijgevolg een aanzienlijk voordeel opleveren voor de vermindering van de uitstoot van uitlaatgassen door de voertuigen in de stad.

Die evolutie is bovendien een stap in de goede richting: er zijn nu al veel minder voertuigen met euronorm 4 die circuleren op het grondgebied van het Gewest: terwijl 9% van het huidige wagenpark een jaar geleden betrokken partij was (februari 2021), was dat nog slechts 3% aan het begin van dit jaar.

Meer info: www.lez.brussels

Datum van de update: 28/03/2022