Laarbeekbos : veiligheidsingreep

05/10/2021

Het Laarbeekbos in Jette is een beschermde site en geniet het statuut van Natura-2000. Dit bospatrimonium wordt steeds ouder en het heeft – tijdens de drie laatste jaren – onder de droogte geleden. Hierdoor nemen de veiligheidsproblemen toe. Daarom worden hoogstammige bomen geveld en ze zullen vervangen worden door aanplantingen om de duurzaamheid van het bos te verzekeren.

Een stedenbouwkundige vergunning 10/PFU/1789310 werd op 30 juni 2021 afgeleverd om ongeveer 80 dode of zieke bomen te vellen.

De werkzaamheden kunnen tussen 10 oktober 2021 en 31 oktober 2022 duren, uitgezonderd tijdens de schoontijd (01 april tot 15 augustus).

Infosessie

Een rondleiding in het bos wordt georganiseerd om u de gewenste informatie te verstrekken.

Wanneer? op zaterdag 9 oktober 2021 van 14u tot 16h30.

Waar? bij de zuidelijke toegang, naar de parkeerplaats (Koning Boudewijnpark, Laarbeeklaan) in 1090 Jette

Inschrijving: events@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 05/10/2021