Fotovoltaïsche energie is goed voor de planeet en voor uw portemonnee!

01/02/2022

Het Brussels Gewest verhoogt zijn steun voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen. Ze zijn een oplossing voor de stijgende energieprijzen.

Door het thuiswerk en de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen van de afgelopen maanden zien veel Brusselaars hun energiefactuur stijgen.

Fotovoltaïsche panelen zijn dus bijzonder interessant, temeer daar het Brussels Gewest onlangs zijn steun voor de installatie ervan heeft verhoogd om een terugverdientijd  van 7 jaar te garanderen. Leefmilieu Brussel herinnert eraan dat investeren in zonnepanelen geld bespaart en het leefmilieu beschermt.

Sinds januari 2022 is de steun voor de installatie van fotovoltaïsche panelen in het Brussels Gewest verhoogd. Het toekenningspercentage van groenestroomcertificaten varieert nu van 4% tot 15%, afhankelijk van de vermogenscategorie van de installatie. 

Denk eraan dat elke investeerder recht heeft op groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar na de installatie van de zonnepanelen. De nieuwe vermenigvuldigingscoëfficiënten gelden alleen voor nieuwe installaties.

Andere belangrijke wijzigingen

De eigenaars van fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen voortaan de overtollige energie die op het net wordt gebracht, verkopen aan een van de leveranciers die op de Brusselse markt aanwezig zijn. Deze laatsten zullen vanaf 2022 meer groenestroomcertificaten moeten kopen.

Deze maatregelen zijn een reactie op de prijsstijging van zonnepanelen in 2021 en het einde van de gedeeltelijke compensatie sinds afgelopen november. Zij zorgen voor de rentabiliteit en de stabiliteit van het systeem, dat nog steeds een terugverdientijd  van 7 jaar garandeert. De installatie van zonnepanelen blijft dus een rendabele investering voor de Brusselaars. Het vermindert hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en beschermt hen tegen de volatiliteit van de energieprijzen. 

De jongste jaren hebben steeds meer Brusselaars besloten in te zetten op de zon, een gratis en onuitputtelijke natuurlijke hulpbron. In 2020 telde de hoofdstad 10.000 fotovoltaïsche installaties tegenover 3.800 in 2017.

Er zijn verschillende tools beschikbaar voor de burgers:

  • De zonnekaart geeft  een idee van het potentieel van hun dak. Zij kunnen ook gebruikmaken van gratis deskundig advies;
  • Homegrade begeleidt particulieren stap voor stap;
  • De Facilitator Duurzame gebouwen ondersteunt professionals in de bouwsector of mede-eigenaars;
  • De actoren van het EnergiePack begeleiden de kleine en middelgrote ondernemingen; 

Een stedenbouwkundige vergunning is in het algemeen niet nodig voor de installatie van zonnepanelen en het kadastraal inkomen blijft onveranderd.

Datum van de update: 01/02/2022