Financier uw werken met het ECORENO-krediet

01/08/2022

Het ECORENO-krediet, gedragen door het Woningfonds, is een echte financieringsoplossing voor renovatiewerken aan uw Brusselse woning. Het biedt u rentevoeten van 0% tot 1%. Hebt u er recht op?

Renovatie haalbaarder maken ... Dat is een van de uitdagingen van de Brusselse Renolution-strategie. Omdat de financiering van een woonproject niet evident is, biedt het Woningfonds nu het ECORENO-krediet aan voor (toekomstige) huiseigenaars en huurders.

Wat is het ECORENO-krediet?

Het is een algemene financieringsoplossing, tegen gunstige voorwaarden, om u te helpen de werkzaamheden aan uw Brusselse woning te realiseren. Het is een belangrijk onderdeel van Renolution, de algemene renovatiestrategie voor Brusselse gebouwen. Afhankelijk van de analyse van uw dossier kunt u een hypothecaire lening of een consumentenkrediet krijgen.

 Welke soorten werken kunt u ermee financieren?

Allerlei werkzaamheden! Het ECORENO-krediet is beschikbaar voor gewone en energetische renovaties, en ook voor aanpassingswerken die de zelfstandigheid van de bewoners bevorderen. Krijg gratis algemene begeleiding van Homegrade of het Netwerk Wonen, zowel voor advies over de renovatie als bij de voorbereiding van uw kredietaanvraag.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Verschillende profielen kunnen aanspraak maken op een ECORENO-krediet: 
eigenaar-bewoners, kandidaat-kopers, huurders. Er gelden slechts enkele voorwaarden:

  1. Het vastgoed moet gelegen zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  2. U moet vast in België verblijven.
  3. Uw belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag, dat afhangt van uw gezinssituatie (alleenstaande, eenoudergezin, gezin) en het aantal personen dat u ten laste hebt.

 Voer de simulatie uit

 0% of 1%? Maak snel een inschatting van uw rentevoet en uw kredietaflossing via de online simulatie van het Wongingfonds. Deze dienst beantwoordt al uw vragen en kan u begeleiden in elke fase van uw woonproject.

Meer weten

Bezoek de website van het Woningfonds voor meer informatie, om de inkomensgrenzen voor aanspraak op het krediet te raadplegen of om uw simulatie te maken.

Datum van de update: 01/08/2022

Contact: 

Het Woningfonds
infolening@fonds.brussels
02 504 32 11 (maandag tot vrijdag: 8u30 tot 12u en 12u45 tot 16u)