Coronavirus: nieuwe verlenging van sommige afleveringstermijnen voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen (professionnels)

26/06/2020

De Brusselse regering heeft besloten de termijnen voor de aflevering van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen met 6 maanden te verlengen om de gevolgen van de Covid-19-crisis op te vangen.

Zo wordt de gelijke behandeling van alle aanvragers van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen gewaarborgd. De regering legt de regels vast om de overheidsdiensten in staat te stellen openbare onderzoeken te organiseren en de overlegcommissies voort te zetten met inachtneming van de regels inzake sociale afstand.

Om welke dossiers gaat het?

Alle aanvragen voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek genieten een nieuwe afleveringstermijn van 6 maanden

De afleveringstermijn wordt verlengd:

  • voor aanvragen die op 16 juni 2020 in behandeling zijn;
  • voor aanvragen ingediend vanaf 16 juni 2020 tot en met 31 december 2020 wordt de termijn met zes maanden verlengd.

Alle milieuvergunningen waarvoor tussen 16 december 2019 en 31 december 2020 een aanvraag tot verlenging van de milieuvergunning is ingediend, zijn nog eens 6 maanden geldig.

Opgelet: Als u vóór 16 maart 2020 een verlenging van uw milieuvergunning moest aanvragen en dit niet hebt gedaan, kunt u geen aanspraak maken op de extra termijn van 6 maanden.

Meer info over de opschortingstermijnen?

Voor alle details verwijzen we naar onze Coronavirus-pagina: nieuwe verlenging van sommige afleveringstermijnen voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen

Opschorting van 6 maanden voor bepaalde bedrijfsomstandigheden

Voor koeltechnische bedrijven

Sommige koeltechnische bedrijven kunnen vanwege de gezondheidscrisis niet voldoen aan de eis om vóór 31 december 2020 een bekwaamheidscertificaat voor hun koeltechnici te behalen. 

Deze bedrijven krijgen een extra periode van 6 maanden waarin hun technici een opleiding kunnen volgen en hun bekwaamheidscertificaat behalen. 

Voor stookolietanks

De termijnen vastgelegd in artikel 23 §2,1°en 30 §2, a) van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof worden met één jaar verlengd.

Datum van de update: 03/07/2020