Brusselse bodematlas: toevoeging van een nieuwe kaart over het vochtgehalte van de bodems

24/03/2022

De Brusselse bodematlas heeft een nieuwe kaart over het vochtgehalte van de bodems. Deze gegevens zijn afkomstig van talrijke boringen in het hele Gewest: in totaal werd het vochtgehalte van de bodem op bijna 27.000 punten gemeten!
Een beter inzicht in het vochtgehalte van de bodem helpt om de gevolgen van de klimaatveranderingen te beperken en de ontwikkeling van de vegetatie te bevorderen.

Waarom een Brusselse bodematlas?  

De Good Soil-strategie houdt in dat een meer gedetailleerde kennis van de Brusselse bodems wordt ontwikkeld. Kaarten zijn daarbij onmisbare tools: zij maken het mogelijk te begrijpen hoe de eigenschappen van de bodem variëren in het Gewest. Het is in deze optiek dat een Brusselse bodematlas werd opgesteld. Deze atlas evolueert en in de toekomst zullen dan ook nieuwe kaarten worden toegevoegd. 

Datum van de update: 25/03/2022