Bouwmaterialen: binnenkort nieuwe methode om hergebruik te berekenen (professionnels)

05/04/2022

Dankzij de verlenging tot 2023 van het Interreg NWE - FCRBE-programma, dat staat voor Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements, wordt een nieuw werkterrein ontsloten: de ontwikkeling van een methode voor het meten van hergebruik in de bouw. Dit zal een aanzienlijk hefboomeffect hebben op een moment dat het Europese herstelplan ten uitvoer wordt gelegd.

Te weinig hergebruik van bouwmaterialen

Vandaag wordt in Noordwest-Europa nauwelijks 1% van de bouwelementen hergebruikt. Hoewel veel onderdelen technisch gezien herbruikbaar zijn, worden ze uiteindelijk vaak gerecycleerd, verbrand of gewoon weggegooid. De gevolgen voor het milieu zijn groot, om nog maar te zwijgen van het verlies aan netto economische waarde. Met een paar strategische keuzes is het echter goed mogelijk hergebruikte materialen in een project te integreren, ongeacht de omvang ervan of het soort opdracht, particulier of openbaar.

Het hergebruik vergroten

Om de circulatie van hergebruikte bouwelementen te vergemakkelijken, voert de Brusselse vereniging Rotor sinds januari 2019 het interregionale Europese project FCRBE uit, in samenwerking met zeven partners uit vijf landen, waaronder Leefmilieu Brussel, het WTCB en de Confederatie Bouw in België

Naast de wens om de zichtbaarheid van de hergebruik-sector in de bouw te verbeteren, werken de FCRBE-partners aan de ontwikkeling van methoden en instrumenten om (vóór de sloop) materialen met hergebruikspotentieel terug te winnen en in bouwprojecten te integreren. Aan de hand van vele baanbrekende voorbeelden worden in het door hen gepubliceerde handboek concrete manieren uiteengezet om in elke fase van een project rekening te houden met hergebruik, van de aanvankelijke formulering van ambities tot de monitoring van de locatie.

Overheidsopdrachten

Zelfs al hebben de opdrachtgevers de wens om het hergebruik te ondersteunen, ze beschikken niet steeds over de middelen om dit in de praktijk te doen. Hoe kunnen criteria worden vastgesteld en ambities worden geformuleerd? Waar kan ik materiaal vinden? Hoe kunnen we de kwaliteit ervan garanderen? Hoe kan ik passende clausules opstellen? 

Een nieuwe methode zal ontwikkelaars, projecteigenaars en beleidsmakers in staat stellen om bij openbare aanbestedingen en projectuitvoeringen hergebruik te meten en daarover verslag uit te brengen. Deze nieuwe methode wordt verwacht in 2023 en zal ongetwijfeld bijdragen tot de ambitieuze doelstelling van de FCRBE-partners om het volume hergebruikte bouwmaterialen tegen 2032 met 50% te doen toenemen. 

Datum van de update: 05/04/2022