U bent hier

Wettelijke bepalingen

Gebruiksvoorwaarden van de site van Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren. Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat Leefmilieu Brussel als bron vermeld wordt en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

Leefmilieu Brussel zorgt ervoor dat de informatie op zijn website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Leefmilieu Brussel kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

Leefmilieu Brussel tracht een maximale en doorlopende toegankelijkheid van zijn website te waarborgen. Leefmilieu Brussel kan evenwel getroffen worden door technische problemen en verwerpt alle verantwoordelijkheid in het geval dat de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.

Bescherming van de persoonsgegevens

Elk formulier beperkt de vergaring van persoonsgegevens tot het strikte minimum en geeft duidelijk aan:

 • wat het doel is voor de vergaring van deze gegevens;
 • of deze gegevens verplicht of facultatief zijn voor het beheer van uw vraag.

De gegevens die werden ontvangen voor de formulieren op deze website worden bewaard door Leefmilieu Brussel, maar dienen enkel om te antwoorden op de ingediende vraag.

Wanneer uw toestemming vereist is voor de gegevensverwerking kan u die op elk moment weer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de eerder uitgevoerde verwerking.

U heeft het recht op toegang, een kopie, rechtzetting of schrapping van uw persoonsgegevens  door contact op te nemen met Leefmilieu Brussel, de verwerkingsverantwoordelijke:

Leefmilieu Brussel
Afdeling Informatie, Algemene coördinatie, Circulaire economie en Duurzame stad
Havenlaan 86C/3000,
1000 Brussel.    

U kan ook contact opnemen met de afgevaardigde voor de gegevensbescherming:

Leefmilieu Brussel
Privacy
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

Indien u dat wenst, kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: privacycommission.be

Cookiebeleid

Het surfen op de website gaat gepaard met het gebruik van de volgende cookies:

 • Has_js
 • _ga
 • _gid
 • _gat
 • cookie-agreed
 • SSESSxxxx

  Cookies die nodig zijn voor de werking van de website

  Er is geen toestemming vereist voor de volgende cookies:

  Benaming

  Bewaartijd

  Doel

  Has_js

  Duur van de sessie

  Bevat informatie over de surfsessie en geeft de gebruiker toegang tot de website.
   


  cookie-agreed

   

  100 dagen

  Registreert de keuze van een gebruiker betreffende de cookies.

  SSESSxxxx 23 dagen
  1. De ingelogde gebruiker bewaren eenmaal hij zijn identificatiegegevens heeft bezorgd.
  2. De verschillende keuzes bewaren die door de anonieme bezoeker zijn gemaakt terwijl hij op de website surfte.


  Cookies om meer info te krijgen over het publiek

  Om de website aan te passen aan de vragen van de bezoekers, meten we de activiteit van de bezoekers op de website d.m.v. Google Analytics.

  Benaming

  Bewaartijd

  Doel

  _ga

  26 maanden

  Gebruikt om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

  _gid

  26 maanden

  Gebruikt om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

  _gat

  Duur van de sessie

  Gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun server te monitoren.

                                

  We verzamelen ook uw IP-adres om te bepalen vanuit welke stad u inlogt. Deze wordt onmiddellijk anoniem gemaakt na gebruik. Leefmilieu Brussel kan dus in geen geval natuurlijke personen identificeren via deze weg.

  U kan ervoor kiezen de cookies die door Google Analytics worden geplaatst over het algemeen te weigeren via de beschikbare procedure .        

  Intellectuele eigendomsrechten

  U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

  Leefmilieu Brussel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.
  Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s op onze website met toestemming van hun eigenaars gebruikt worden. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Zij mogen bijgevolg zonder hun toestemming niet gebruikt worden.

  Datum van de update: 09/07/2018
  Contact: