U bent hier

Attaché A101

Maandloon - Attaché A101

(loon berekend volgens de barema’s van het openbaar ambt – naar rato van de prestaties)

Anciënniteit 0 jaar 3 jaar 6 jaar
Geïndexeerd bruto maandloon 3.440,00 EUR 3.732,99 EUR 3.882,43 EUR
Netto maandloon - Ongehuwd 2.250,00 EUR - 2.300,00 EUR 2.400,00 EUR - 2.450,00 EUR 2.450,00 EUR - 2.500,00 EUR
Netto maandloon - Ongehuwd met 1 kind 2.300,00 EUR - 2.350,00 EUR 2.400,00 EUR - 2.450,00 EUR 2.500,00 EUR - 2.550,00 EUR
Netto maandloon - Gehuwd met 1 kind 2.250,00 EUR - 2.300,00 EUR 2.400,00 EUR - 2.450,00 EUR 2.450,00 EUR - 2.500,00 EUR

Het maandloon wordt 3 werkdagen voor het einde van de maand in kwestie gestort, behalve het loon van de maand december dat uitbetaald wordt op de laatste werkdag van december

Premie

  Betaling Berekening Begunstigden
Vakantiegeld Omstreeks 15 mei Naar rato van de prestaties geleverd van 01/01 tot 31/12 van het vorige jaar De personeelsleden die in de loop van het vorige jaar bij LB prestaties hebben geleverd
Eindejaarspremie Omstreeks 15 december Naar rato van de prestaties geleverd van 01/01 tot 30/09 van het lopende jaar De personeelsleden die tussen januari en september van het lopende jaar bij LB prestaties hebben geleverd.

Tweetaligheidspremie

Niveau Jaarlijkse geïndexeerd brutobedrag (voltijds) Betaling Voorwaarden
Elementair (enkel mondeling) 1.108,56 EUR Samen met het maandloon - De eerste betaling wordt uitgevoerd met het loon van de maand die volgt op de datum van het slaagattest Met 50 % geslaagd zijn voor het taalexamen artikel 10 bij SELOR
 Elementair (mondeling en schriftelijk) 4.434,24 EUR Samen met het maandloon - De eerste betaling wordt uitgevoerd met het loon van de maand die volgt op de datum van het slaagattest Met 50 % geslaagd zijn voor het (de) volgende taalexamen(s) bij SELOR: 
 • ofwel artikel 9, §2, tweede lid
 • ofwel artikel 8 EN artikel 10
 • ofwel artikel 7 (Naargelang het administratief niveau EN slagen met 70%)
Voldoende (mondeling en schriftelijk) 5.912,32 EUR Samen met het maandloon - De eerste betaling wordt uitgevoerd met het loon van de maand die volgt op de datum van het slaagattest Met 60% geslaagd zijn voor het (de) volgende taalexamen(s) bij SELOR: 
 • ofwel artikel 12
 • ofwel artikel 9, §2, eerste lid 
 • ofwel artikel 7 (Naargelang het administratief niveau EN slagen met 70%)

 Andere voordelen

Maaltijdcheques 8,00 EUR/gepresteerde dag
NMBS - DE LIJN - TEC - MIVB-abonnement GRATIS
Fietspremie 0,25 EUR / km of de mogelijkheid tot het verkrijgen van een bedrijfsfiets
Service social

3 maanden na de indiensttreding

 • Allerlei premies en tussenkomsten (geboorte, adoptie, huwelijk, sport/culturele/educatieve activiteiten van de kinderen, kosten hogere studies van de kinderen, cadeaubon eindejaar, sinterklaasfeest, ...)

Op aanvraag

 • Hospitalisatieverzekering.
  • Gratis voor alle medewerkers die actief zijn bij LB
  • Tussenkomst voor 1/4 in het tarief per kind (-21 jaar, onder hetzelfde dag wonend en kinderbijslag ontvangend)
  • Tussenkomst voor 1/2 in het tarief (tegen dezelfde voorwaarden als hierboven) voor alle andere categorieën (kinderen van +21 jaar, partner, echtgeno(o)t(e), gepensioneerde, enz.) 
Kinderdagverblijf Mogelijkheid tot het inschrijven van uw kinderen in het kinderdagverblijf in de buurt (onder bepaalde voorwaarden)
Telewerk Mogelijkheid tot telewerken (onder bepaalde voorwaarden)
Variabel uurrooster

38 heures / semaine
voorbeeld:

 • Aankomst ‘s ochtends 07:30 - 09:30
 • Middagpauze 12:00 - 14:00
 • Vertrek ‘s avonds 16:00 - 18:00
Jaarlijkse verlofdagen 35 dagen
Vorming LB investeert in zijn medewerkers om de ontwikkeling van hun competenties doorheen de hele loopbaan te versterken

Leefmilieu Brussel biedt u een job aan in gemotiveerde teams, in een ecodynamische administratie, op één lijn met onze waarden: Respect – Innovatie - Verantwoordelijkheid

Loonpakket volgens de index van 01/10/2021 = 1,7758

Datum van de update: 03/05/2022