U bent hier

Transparantie

Leefmilieu Brussel biedt u transparantie

De burgers eisen transparantie van de overheidsdiensten. Die transparantie heeft als doel een vertrouwensrelatie op te bouwen en is dus onontbeerlijk. Transparantie en ethiek hangen nauw samen met goed bestuur, maar ook met duurzame ontwikkeling.  

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen moet de transparantie van de administratie versterken door de toegang tot de administratieve documenten en informatie inzake leefmilieu van de overheden te vergemakkelijken. Leefmilieu Brussel biedt u transparantie in de onderstaande domeinen: 

NB: de werkaanbiedingen voor statutaire betrekkingen moeten verplicht gepubliceerd worden op de website van Selor en verschijnen bijgevolg niet op onze website.

De Directieraad  van 24 april 2020 heeft de volgende betrekkingen van  rang A2, B2, C2 en D2 vacant verklaard : 

Bevordering tot een graad van  rang A2 - Franstalige taalrol

 • Departementshoofd  Energiepremies, Eerste attaché bij de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen 
 • Departementshoofd Algemene aankopen, Eerste  ingenieur bij de afdeling  Communicatie, Algemene aankopen en Onthaal
 • Diensthoofd subsidies, Eerste  ingenieur bij de afdeling  HR en Financiën 
 • Diensthoofd Lucht ondernemingen , Eerste attaché bij de afdeling Vergunningen en partnerschappen
 • Diensthoofd Parking BWELKE, Eerste  ingenieur bij de afdeling Vergunningen en partnerschappen
 • Departementshoofd Juridische en administratieve bijstand , Eerste  attaché bij de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems

Bevordering tot een graad van  rang A2 –  Nederlandstalige taalrol

 • Diensthoofd Bodemfacilitator, Eerste attaché bij de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems

Bevordering tot een graad van  rang B2 - Franstalige taalrol

 • Administratief assistent bij de dienst Stedelijke uitrusting, Eerste assistent·e bij de afdeling  Bouwkundig patrimonium - Bos en natuur
 • Diensthoofd Dienst 4 onderhoud zone west,  Eerste assistent·e bij de afdeling  Groene ruimten 
 • Landschapsarchitect·e bij het departement Projecten en inrichtingen, Eerste assistent·e bij de afdeling  Groene ruimten 
 • Assistent inspecteur·trice bij het departement Geluids- en trillingsoverlast, Eerste assistent·e bij de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems

Bevordering tot een graad van  rang C2 - Franstalige taalrol

 • Hoofd van onderhoudssector bij het departement Beheer groene ruimten zone centrum, Eerste adjunct bij de afdeling Groene ruimten  
 • Secretaris·esse bij het departement Ondersteuning, Eerste adjunct bij de afdeling Communicatie, Algemene aankopen en Onthaal

Bevordering tot een graad van  rang C2 - Nederlandstalige taalrol

 • Administratief adjunct dienst Technische behandeling, Eerste adjunct bij de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen
 • Administratief adjunct dienst Assistentie vergunningen en archieven, Eerste adjunct bij de afdeling Vergunningen en partnerschappen

Bevordering tot een graad van  rang D2 - Franstalige taalrol

 • Ploegbaas Parkwachter·sters, Eerste klerk bij de afdeling Groene ruimten 
 • Animator·trice ontwikkeling van de preventie bij het departement Evenementen ondersteuning en participatie, Eerste klerk bij de afdeling Groene ruimten

Bevordering tot een graad van  rang D2 - Nederlandstalige taalrol

Datum van de update: 18/03/2022