U bent hier

Transparantie

Leefmilieu Brussel biedt u transparantie

De burgers eisen transparantie van de overheidsdiensten. Die transparantie heeft als doel een vertrouwensrelatie op te bouwen en is dus onontbeerlijk. Transparantie en ethiek hangen nauw samen met goed bestuur, maar ook met duurzame ontwikkeling.  

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen moet de transparantie van de administratie versterken door de toegang tot de administratieve documenten en informatie inzake leefmilieu van de overheden te vergemakkelijken. Leefmilieu Brussel biedt u transparantie in de onderstaande domeinen: 

NB: de werkaanbiedingen voor statutaire betrekkingen moeten verplicht gepubliceerd worden op de website van Selor en verschijnen bijgevolg niet op onze website.

Datum van de update: 06/03/2020