Praktische gids

Een milieuvergunning aanvragen, verlengen, wijzigen, naleven of betwisten, overname of stillegging van een vergunde activiteit, gemengde vergunning