Ontdek haar rijkdommen op gebied van biodiversiteit en water langs het kanaal en de Zenne in Anderlecht: waterkwaliteit, aanwezige vogels op de waterweg en de rivier, ecologische functie van het kanaal van Brussel …

Dat is ook een mooie gelegenheid om gebruik te maken van de onlangs aangelegde paden en wegen langs de Zenne, een rivier die in de rest van het Brussels Gewest vaak onzichtbaar en ontoegankelijk is.

Deze wandeling wordt je aangeboden door Grenzeloze Schelde.

Praktische info

Organisatie:
Leefmilieu Brussel met de medewerking van Grenzeloze Schelde
Datum:
  • >
Taal :
Frans
Beschrijving plaats:

Sluis van Anderlecht (kruispunt Arthur Dehemstraat en Veeweydekaai)

Toegankelijkheid PBM:
Nee
Prijs:
Gratis
Reservering vereist:
Ja