U bent hier

Vis van duurzame visvangst

Vis is goed voor de gezondheid. Maar de industrialisatie van de visvangst en van de aquacultuur brengt het milieu ernstige schade toe. Wilt u graag vis eten zonder de oceanen uit te putten? Enkele vuistregels kunnen hierbij helpen.

Boycot bedreigde soorten

Er wordt te veel vis uit de oceanen gehaald, en deze overvangst is een plaag: naar schatting ¾ van de wereldwijde visvoorraden is uitgeput, overbevist of goed op weg. Een aantal vismethoden zorgt voor “collateral damage”, vooral voor dolfijnen, haaien of schildpadden die in de netten verstrikt raken. Hierdoor raken veel soorten ernstig bedreigd. Raadpleeg de rode lijst van bedreigde vissoorten van Greenpeace, en laat u leiden door de Viswijzer van het WWF.

Vermijd exotische vissen

Veel vissen die in België worden gegeten, werden gevangen in zuiderse zeeën. Om de milieu-impact van vervoer en koeling te beperken, eet u in Brussel beter vis uit de Noordzee: zeeduivel, tong, griet, schol, … Er is keuze te over! Denk ook aan riviervis: met karper, snoek en paling kunt u een heerlijk menu samenstellen.

Opgelet voor kweekvis

De aquacultuur gebruikt vaak intensieve methoden met schadelijke gevolgen voor het milieu: verspreiding van ziektes, vernieling van de natuurlijke habitats, een enorme afvalproductie, verspreiding van pesticiden, antibiotica en kleurstoffen, … Biologische aquacultuur is een goed alternatief. Net als bij biologische groente- en fruitteelt wordt hierbij gestreefd naar een zo laag mogelijke milieu-impact. Aan te raden dus, vooral voor zalm en forel.

Bescherm de kleintjes

Wanneer u een hele vis koopt, kijk dan hoe groot hij is! Een vis die te klein is, is vaak ook te jong en heeft nog niet de tijd gehad om zich voort te planten. Hier bestaan normen voor, maar die worden niet altijd nageleefd. Moedig deze misbruiken niet aan en koop geen tongetjes van minder dan 24 cm lang, bijvoorbeeld, of geen koolvis kleiner dan 35 cm!

Koop gelabelde vis

Het label Marine Stewardship Council herkent u aan de afbeelding van een witte vis in een blauw vlak. Het label garandeert dat de vis in kwestie van duurzame visvangst komt. Met andere woorden, de gevangen hoeveelheid is niet hoger dan de regeneratiecapaciteit van de vispopulaties en de impact op het ecosysteem is beperkt. Vraag dus naar vis met het ecolabel, in de winkel én op restaurant!

Datum van de update: 13/08/2021