U bent hier

Scholen en kinderopvang (éducation)

De wetgeving wijst verschillende kwetsbare groepen aan die maximaal moeten worden beschermd tegen de negatieve invloed van pesticiden. Er worden dus specifieke verbodsbepalingen en bijkomende veiligheidsperimeters bepaald om kinderen, bejaarden, zieken en herstellenden of personen met een handicap of een ernstige aandoening te beschermen. Die verbodsbepalingen zijn in werking sinds maart 2014.

De verbodsbepalingen gelden in elk geval enkel binnen de grenzen van het eigendom voor de eigenaar en/of de beheerder van de instelling, en zijn niet van toepassing op de eventuele omwonenden.

Pesticiden zijn verboden op minder dan 50 meter van gebieden waar kinderen (jonger dan 18 jaar) komen binnen vrije en officiële scholen (speelplaats, klaslokalen, sportvelden, internaten, enz.) en instellingen voor kinderopvang (crèches, kinderopvangplaatsen).

De instellingen voor hoger onderwijs moeten deze verplichting naleven als er studenten school lopen die jonger zijn dan 18 jaar. Er wordt hen in elk geval gevraagd om gelijkaardige veiligheidscriteria na te leven, in het algemeen belang van hun personeel en van hun studenten.

Zones die bestemd zijn voor tuinbouw- of landbouwonderwijs

Als de schoolinstelling tuinbouw-/landbouwopties aanbiedt, is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan in de zones die voor het onderwijs van die vakken zijn bestemd, voor zover die enkel toegankelijk zijn tijdens de lessen die ermee verband houden. Leerkrachten die de voorraad van gewasbeschermingsmiddelen hanteren, bestellen en beheren, moeten in het bezit zijn van een gepaste fytolicentie en de verplichtingen rond de opslag, het hanteren en het beheer van het afval moeten worden nageleefd.

Datum van de update: 28/09/2020