Bestelformulier voor de tool “Jim Wortel” 2022-2023

1ste stap: Identificatie van de school
Jim Wortel is een project voor het kleuteronderwijs en 1e graad lager onderwijs
2de stap: Levering
Er zal één levering per school worden gedaan. Indien meerdere leerkrachten deelnemen aan het project wordt er gevraagd om de bestellingen samen te voegen en in één formulier in te vullen. Het besteld educatief materiaal zal tussen 25/8/2022 en 31/8/2022 geleverd worden.
3de stap: Bestelling van het educatief materiaal
Alle leerkrachten uit een Brusselse kleuterschool of de 1e graad van een lagere school kunnen deelnemen, maar ook één enkele leerkracht kan deelnemen. Per klas zal er een volledige ‘leerkracht’-map worden geleverd en het aantal kalenders voor de ouders wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen. Het is echter aangeraden om wat extra zekerheid te nemen voor nieuw samengestelde gezinnen (max 30 per klas). Het project zal het hele jaar worden ondersteund met maandelijkse mails. Daarom wordt er gevraagd om het e-mailadres van elke deelnemende leerkracht hieronder in te vullen. Formulieren die onvolledig zijn ingevuld of die slechts één e-mailadres voor verschillende klassen bevatten, worden niet in aanmerking genomen.
Deelnemende klassen
De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie kunt ons beleid inzake gegevensbescherming raadplegen.