U bent hier

Contacteer ons

Sinds 1 januari 2018 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage-emissiezone (LEZ). Als u met de auto of bestelwagen komt, kunt u  hier controleren of uw voertuig in de LEZ mag rijden. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u bij het binnenrijden van Brussel gebruik maken van de transitparkings en van de alternatieven voor de auto.

Alvast bedankt voor uw bijdrage aan de gewestelijke inspanningen voor een betere luchtkwaliteit !

Binnen zijn verschillende interventiedomeinen werkt Leefmilieu Brussel samen met de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook met de andere Gewesten. Maar in de eerste plaats zijn onze partners de ondernemingen en inwoners van Brussel, met andere woorden, ieder van u.

De dienst Info-Leefmilieu: voor alle informatie

Voor vragen, tips of brochures kan u terecht bij de dienst Info-Leefmilieu. U vindt er een luisterend oor, praktische tips en de meest geschikte brochure in verband met uw vraag.

  • Tel.: +32 (0)2 / 775.75.75
  • Fax: +32 (0)2 / 775.76.21
  • e-mail

Wij antwoorden u rechtstreeks van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u. Buiten deze uren : vanwege een technisch probleem met onze voicemail kunt u op dit ogenblik geen contact met ons opnemen. We zouden u willen vragen ons per e-mail te contacteren.  Bedankt voor uw begrip

MILIEUPOLITIE - Beheer van de mileu-ongevallen/incidenten 

  • Heeft u klachten in verband met zware verontreiniging die onlangs plots is opgetreden en denkt u dat een onmiddellijke tussenkomst vereist is omdat u vreest voor ernstige gevolgen voor uw gezondheid, die van uw naasten of voor het leefmilieu?
  • Bent u getuige of de oorzaak van een incident dat gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid of het leefmilieu?

Dan raden wij u aan om te telefoneren naar de dienst 112, die via de tussenkomst van de brandweer, onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen kan nemen om de bevolking en het leefmilieu te beschermen.

U kunt via het nummer 02 775 78 70 contact opnemen met Leefmilieu Brussel dat zal tussenkomen om de oorsprong van de verontreiniging te onderzoeken en, indien nodig, de milieuovertredingen vast te stellen en erop toe te zien dat de verantwoordelijke van de verontreiniging de site opnieuw definitief in goede staat herstelt.

Administratieve zetel van Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

Toegangsplan

De telefoonnummers en e-mailadressen van het personeel blijven onveranderd.

De Sociale dienst

De Sociale dienst is een onafhankelijke vzw die enkel en alleen door de vakbonden beheerd wordt en zich richt tot alle personeelsleden (ongeacht of ze nu in actieve dienst zijn, of in (ziekte) verlof, gedetacheerd of gepensioneerd zijn) en eveneens hun gezinsleden voor zover zij deel uitmaken van de woning van het personeelslid.

Doelstellingen

Onze sociale assistenten begeleiden/leiden de personeelsleden en/of verlenen adviezen of doen aanbevelingen omtrent de sociale, familiale, gerechtelijke, financiële situaties (in ruime zin) waarbinnen de persoon evolueert.

Zij bevorderen een sociale dimensie, een menselijke benadering en een gepersonaliseerde communicatie binnen het Leefmilieu Brussel.

Contact

De Sociale dienst bevindt zich op de eerste verdieping van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel in de Havenlaan 86C 3000 in 1000 Brussel.

Contacteer de sociale dienst

Datum van de update: 11/12/2018