U bent hier

Uw advies over plannen en programma’s

De bevolking participeert in plannen en programma’s via een raadpleging of een openbaar onderzoek. De wetgever heeft daar regels voor vastgelegd (zie tabblad ‘Publicaties’).

Wie is betrokken partij?

De personen die direct betrokken partij zijn bij het thema van de raadpleging, kunnen aan de adviesprocedure deelnemen.

Hoe gebeurt de participatie?

Samengevat betekent dit dat de overheid deze bepalingen moet naleven:

  • De raadpleging organiseren op een ogenblik waarop alle opties nog open zijn. De participatie van de bevolking aan de procedure moet resultaat kunnen hebben. Ze gebeurt dus bij het begin van de uitwerking van plannen en programma’s.
  • De bevolking de nodige informatie aanreiken. De burger moet over alle informatie beschikken die nodig is om te participeren in het besluitvormingsproces. Om zinvol te zijn, moet deze informatie tijdig beschikbaar zijn.
  • De bevolking de tijd geven om te reageren. De burger moet voldoende tijd krijgen om de documenten te raadplegen en zijn advies uit te brengen.
  • Bij de overlegprocedure rekening houden met de uitgebrachte adviezen. De overheid moet bij de uitwerking van het definitieve plan of programma, rekening houden met de adviezen die tijdens de consulltatieronde werden geformuleerd. Als ze van de adviezen van de bevolking afwijkt, moet ze ook verantwoorden waarom ze dat doet.

Dit soort van procedures geldt bij de uitwerking of aanpassing van plannen tegen luchtverontreiniging en geluidshinder, voor afvalbeheer en -preventie, het beheer van het Zoniënwoud, de toewijzing van CO2-quota, enz.

Waarom advies uitbrengen?

Omdat leefmilieu een zorg is voor iedereen. Elke burger kan en moet zijn bijdrage leveren tot de bescherming van het milieu.

Deze website informeert u over elk openbaar onderzoek of consultatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U vindt er informatie over de praktische modaliteiten van de overlegronde (termijnen, agenda van de vergaderingen in de gemeenten, enz.). U kunt dan ook de nodige documenten downloaden of online deelnemen aan het openbaar onderzoek. De Belgische portaalsite kondigt alle participatieprocedures aan die plaats hebben in België.

Datum van de update: 26/02/2020