U bent hier

Recht op inspraak in het wetgevend proces

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert de inspraak van de bevolking in het wetgevende proces via de Raad voor het Leefmilieu.

Dat is een representatief orgaan van de burgermaatschappij. Het heeft als opdracht om adviezen uit te brengen – op eigen initiatief of op vraag van de regering of de minister voor Leefmilieu – over elk aspect van het milieubeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo bracht het al adviezen uit over de projecten van het GewOP (Gewestelijk Ontwikkelingsplan), GBP (Gewestelijk Ontwikkelingsplan), Klimaatplan, enz. De tweede opdracht van de Raad voor het Leefmilieu is de formulering van adviezen over elk voorstel van ordonnantie of reglementerend besluit over milieumateries in het Gewest.

De Raad voor het Leefmilieu mag een beroep doen op experts of op elke persoon die relevant advies kan geven over een dossier.

Alle adviezen van de Raad voor het Leefmilieu zijn beschikbaar op internet. U kunt er ook de vergaderagenda inkijken en de onderwerpen die de raad behandelt.

Datum van de update: 12/03/2020