U bent hier

Toegang tot informatie

Iedereen heeft recht op milieu-informatie, het recht om betrokken te worden bij de besluitvorming inzake milieu en recht op beroep in milieuaangelegenheden. Dit is in het kort de inhoud van het Verdrag van Aarhus.

Deze basistekst helpt de burger om meer vertrouwen te hebben in de instellingen en, meer algemeen, in hun democratisch functioneren. Door de burger een stem te verlenen in de milieudebatten, komt het Verdrag tegemoet aan de eisen van transparantie en betrokkenheid, die staan voor een goed overheidsbeleid.

Het Verdrag van Aarhus, dat op 25 juni 1998 goedgekeurd werd door de Europese Economische Gemeenschap van de Verenigde Naties (EEG-VN), is van kracht in België sinds 21 april 2003.
De Europese Unie heeft zich geëngageerd voor het Verdrag sinds 17 februari 2005. De Europese wetgeving werd aangepast aan de maatregelen van het Verdrag.
In België hebben de drie Gewesten en de federale overheid de wetten van de Europese richtlijn vertaald naar hun eigen wetgeving.

Datum van de update: 19/12/2014