Energie

Productie van hernieuwbare energie

Energie geproduceerd vanuit hernieuwbare bronnen (of HE) is afkomstig van bronnen die zich op natuurlijke wijze hernieuwen (bijvoorbeeld zonne-, wind- en getijdenenergie).

Energieverbruik door de transportsector

Het energieverbruik door de transportsector (openbaar en privaat) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt in 2015 meer dan een vijfde van het totaal Brussels energieverbruik (21%).

Energie-intensiteit van de industrie

In 2014 bedroeg de energie-intensiteit van de industriële sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld 195 MWh per miljoen euro toegevoegde waarde in volume.

Energie-intensiteit van de tertiaire sector

In 2015 bedroeg de tertiaire energie-intensiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, d.w.z. het energieverbruik per baan in de sector, gemiddeld 11 MWh /baan.
22/05/2018

Blijf contact onderhouden met Leefmilieu Brussel : klik om geïnformeerd te blijven !

Leefmilieu Brussel stelt een nieuwe dienst ter beschikking: beheer vanaf nu uw abonnementen op publicaties, kies de thema’s waarvan u op de hoogte wilt worden gebracht en blijf geïnformeerd over de activiteiten en evenementen die u het meest boeien.

Energie-intensiteit van de huisvesting

In 2015 bedroeg het energieverbruik van de huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld 13.500 kWh (per huishouden).

Globale energie-intensiteit van het Brussels Gewest

De energie-intensiteit is de verhouding tussen de verbruikte hoeveelheid energie en een representatieve variabele.

Energieverbruik, globaal en per sector

In 2015 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19381  GWh verbruikt.
08/05/2018

Energie Pack : gratis energiecoaching voor kleine en middelgrote ondernemingen en de non-profitsector

Bent u een kmo of behoort u tot de non-profitsector? Doe een beroep op een van de onderstaande federaties en geniet gratis energiecoaching.

Pagina's

Abonneren op RSS - Energie