Energie

Groene energie kopen

Als u zelf geen groene energie kan opwekken, overweeg dan om groene energie te kopen. Energie aankopen die door windmolens is geproduceerd, is voor het milieu zeker niet slechter dan zelf zonnepanelen te plaatsen.

11/10/2018

Release van de Synthese over de Staat van het Leefmilieu, waarin we polsen naar de leefomgeving van de Brusselaars

Aan de hand van analyses van indicatoren en tal van focussen, geeft de laatste versie van de Synthese over de Staat van het Leefmilieu (gegevens 2015-2016), zoals elke 2 jaar, een overzicht van ons Brussels Leefmilieu.
09/10/2018

Gratis installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een voordelig ondersteunend kader opgezet voor de productie van hernieuwbare energie, met name voor fotovoltaïsche zonnepanelen, via een stabiel systeem van groenestroomcertificaten dat een zeer interessante return on investment garandeert.
24/09/2018

Energie Pack

De projectoproep “Energie Pack” werd gelanceerd in 2017 en bekroonde 4 laureaten die 4 bedrijfssectoren en de non-profit sector vertegenwoordigen: het gaat om UCM, Comeos, Santhea en BRUXEO. Met de hulp van deze vier organisaties biedt “Energie Pack” gratis energiecoaching aan en wil het de uitvoering van concrete energiebesparingsmaatregelen in het kader van de inrichting of renovatie van gebouwen ondersteunen. Laat ons eens kijken hoe een van deze laureaten, UCM, te werk gaat.
04/09/2018

Leefmilieu Brussel News nr. 42: Milieuvergunningen: eenvoudiger en coherenter

Nummer 42 van Leefmilieu Brussel News stelt de nieuwe ordonnantie over de milieuvergunningen voor. Het doel van die ordonnantie zijn eenvoudigere en coherentere milieuvergunningen.

Een leidraad en hulpmiddelen om u te helpen

Om een plan voor energie-efficiëntie in te voeren hoeft u enkel de 6 belangrijke fasen te doorlopen die we hierna nader toelichten.

Energiebesparing voor uw gebouwen

Uw organisatie is niet onderworpen aan de PLAGE-regelgeving, maar u wenst toch een PLAGE op te starten?

Een PLAGE voor grote gebouwenparken

Is uw organisatie eigenaar of gebruiker van een groot gebouwenpark in het Brussels gewest?

27/08/2018

Vervuilingspieken: het nieuwe noodplan

Hoe kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren om de negatieve gevolgen ervan op de volksgezondheid in te perken? Onder meer door winterse vervuilingspieken te voorkomen. Vanaf 1 oktober treedt een nieuw noodplan in werking. Dit nieuwe initiatief zal enkele veranderingen met zich meebrengen voor de Brusselse bedrijven en burgers. Voorbereid zijn is de boodschap!
30/07/2018

Het gas verandert

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat momenteel nog arm gas gebruikt, zal binnenkort overschakelen op rijk gas. Alle aardgasverbruikers zijn hierbij betrokken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Energie