U bent hier

Editie III (2021)

We zijn vertrokken!

4 keer minder afval produceren dat naar de verbrandingsoven moet, het is mogelijk! Elk jaar bewijzen de Brusselaars dat het mogelijk is om 4 keer minder afval te produceren dat moet worden verbrand! Het gewicht van het afval dat door de deelnemers wordt geproduceerd op het einde van de Challenge bedraagt 43kg/jaar tegenover 61kg/jaar bij het begin van de Challenge, ofwel 75% minder afval dan het afval dat door een gemiddelde Brusselaar wordt geproduceerd! Het is dus niet enkel mogelijk, maar bovendien is het dringend nodig in de strijd tegen de klimaatveranderingen.

Elke Brusselaar kan deelnemen, men moet geen deskundige zijn. Het volstaat om zin te hebben om de vooruitgang te evalueren door te zorgen voor wegingen de eerste en de laatste maand van de Uitdaging die u toelaat om:

  • Deel te nemen aan de praktische workshops die gratis en exclusief voor u worden georganiseerd.  Composteren, koken zonder voedselverspilling, het maken van producten en andere Zero-afvalthema’s zullen voor u geen geheimen meer hebben.  U ontvangt de volledige lijst van workshops na uw inschrijving. 
  • Gebruik maken van de bezoeken en ontmoetingen tussen deelnemers om ideeën uit te wisselen en Zero-afvaloplossingen in de buurt te ontdekken. U bent welkom bij de gesloten Facebookgroep voor Challengers om van gedachten te wisselen.  
  • U elke maand amuseren door een ludieke uitdaging aan te gaan en te experimenteren met nieuwe knowhow of praktijken.

Deze leuke uitdagingen zijn een echte kans om op een leuke manier over Zero Afval te leren. Het doel is om te experimenteren met nieuwe vaardigheden en praktijken terwijl je plezier hebt. Deze uitdagingen worden per e-mail naar de Challengers-gemeenschap gestuurd, maar ook gedeeld op Facebook en via de nieuwsbrief om zoveel mogelijk mensen te inspireren en alle Brusselaars aan te moedigen de beweging te volgen. Wil je het spel spelen en het eens proberen? Hier zijn ze!

Uitdaging #1: check! check! check! 

Om in actie te komen, is het beter om eerst even stil te staan en de balans op te maken ;-). Onze aandacht op ons afval richten, is de ogen openen voor de realiteit van onze consumptie! Wat zit er allemaal in uw vuilniszak? Wat zou u kunnen doen om uw vuilniszak op dieet te zetten? Het is niet nodig om alles ineens te veranderen! Doe het geleidelijk aan, stap voor stap en op uw eigen tempo! Al deze kleine handelingen samen zullen uw vuilnis doen wegsmelten!

EENVOUDIG: Wilt u een stapje verdergaan in uw gewoonten of bent u net gestart met uw Zero-afvalaanpak? Sommigen willen eerst het zwaarste afval in hun vuilniszak aanpakken, zoals het voedselafval, terwijl anderen de hoeveelheid drankverpakkingen of de plastic wegwerpverpakkingen willen verminderen! Zijn de sorteerregels begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen? Wat voor soort van afval ziet u het meest? Tegen eind april bestaat uw opdracht erin, indien u deze aanvaardt, om drie gemakkelijk uit te voeren acties in de praktijk te brengen om een afvalsoort die nog veel voorkomt in uw vuilniszak te verminderen. Sommige gebaren zijn ‘gemakkelijk’ omdat men ze maar 1 keer moet uitvoeren, zoals een zelfklever met ‘stop reclame’ op de brievenbus kleven (16kg minder papierafval per jaar!), wegwerpdoekjes om make-up te verwijderen vervangen door herbruikbare doekjes ... andere zijn ‘gemakkelijk’ omdat men ze reeds af en toe uitvoert en men er gewoon wat vaker moet aan denken ... Kies eerst acties en gebaren die u graag wilt testen, die u leuk vindt en waarop u trots zult zijn! Vergeet voorlopig zaken die u vervelend of al te ingewikkeld vindt!       

MET ENGAGEMENT: Zero Afval heeft bijna geen geheimen meer voor u? Profiteer van april om uw zero-afvalbasisuitrusting te verzamelen en voor te bereiden: herbruikbare zakken, bulkzakken, drinkbussen, vershouddozen, stoffen servetten en doeken … Uw opdracht, indien u deze aanvaardt, bestaat erin om uw collectie recipiënten en verpakkingen samen te stellen zodat u uw boodschappen op een georganiseerde en serene manier kunt doen. Welke recipiënt heeft u trouwens voorzien om eieren te rapen?  ;-) 

Datum van de update: 02/04/2021