U bent hier

Projectoproepen

Er bestaan talrijke projectoproepen die bedoeld zijn om u te begeleiden en u te helpen bij uw acties. Waar wacht u dus op om aan de slag te gaan in uw buurt, in de school van uw kinderen, uw onderneming, uw handelszaak en uw gemeente/OCMW?

Vooruit met de wijk: een Zero afval-burgerprojectoproep 

Zoals de ervaring van de Zero Afval Challenge bewijst, levert “zero afval” snelle en concrete resultaten op, zonder onze levenswijze radicaal te moeten veranderen! Alleen moet iedereen wel meedoen.

Het is makkelijker de uitdaging aan te gaan in groep, met alle bewoners van een gebouw bijvoorbeeld, om nieuwe oplossingen samen te brengen, te recupereren, voorwerpen en kennis te delen (giveboxes, voorwerpbibliotheken, ...).  Maar vooral om financiering te verkrijgen om deze projecten makkelijk te kunnen lanceren …

Wie kan deelnemen aan deze projectoproep?

De oproep richt zich tot elke groep van burgers die samen een duurzaam project willen opzetten en tot feitelijke verenigingen en sommige types van vzw’s (vzw van vrijwilligers). 

Onder duurzaam project verstaan we alles wat het mogelijk maakt om minder te consumeren, om te huren, delen, ontlenen, tweedehands te kopen, zelf te maken, herbruikbare voorwerpen en verpakkingen maximaal te waarderen, te herstellen, te geven om te hergebruiken. Geen inspiratie? Hier zijn enkele ideeën van projecten die kunnen worden ondersteund in het kader van de projectoproep “Vooruit met de wijk”: 

 • de organisatie van een zero afval-lezing/conferentie voor uw wijk;
 • een zero afval-challenge met uw buren;
 • het delen van gereedschap (bv. tuingereedschap);
 • de organisatie van workshops (bv. vervaardigen van herbruikbare broodzakken);
 • de aanleg van een collectieve compostinstallatie, d.w.z. een gemeenschappelijke compostinstallatie die samen wordt beheerd en bevoorraad door een groep buurtbewoners op een openbare of private locatie.

Welke steun biedt Leefmilieu Brussel?

Indien uw project wordt geselecteerd, zal het kunnen gebruikmaken van meerdere types van ondersteuning:  

 • begeleiding door professionals, om te zorgen voor de technische uitwerking van het project, de methodologische aspecten ervan en het groepsbeheer;
 • financiële ondersteuning (bv.de huur van een zaal of een animator of spreker, de aankoop van materiaal voor de workshops, communicatiemiddelen,...);
 • opleidingen;
 • netwerking met andere burgercollectieven: bezoeken op het terrein, uitwisselingen tussen projectbeheerders.

Het reglement voorziet twee categorieën:

 • de eerste voor ondersteuning bij de installatie van een collectieve compostinstallatie. 
 • de tweede voor de andere projecten rond “zero afval”.

 

Meer info op de website Vooruit met de wijk

Maak kennis met inspirerende burgerprojecten.

Gemeenten/OCMW’s 

Elk jaar lanceert Leefmilieu Brussel een projectoproep onder de Brusselse lokale besturen voor de uitvoering van duurzame milieuprojecten, aangezien die besturen een essentiële rol in de “zero afval”-dynamiek spelen. Door hun lokale verankering in interactie met de burgers, verenigingen, handelaars, enz. en dankzij hun competenties en communicatiemiddelen kunnen gemeenten en OCMW’s het verschil maken en een echte transitie naar zero afval mogelijk maken om te komen tot een “Zero afval-Gewest”. 
Neem deel aan het onderdeel “Grond- en afvalstoffen” van deze projectoproep.

Wie kan deelnemen aan deze projectoproep?

Alle diensten van een gemeente, net als alle diensten van een OCMW kunnen zero afval in hun opdrachten inpassen: sport, jeugd, handel, sociale cohesie, cultuur, kinderopvang, tewerkstelling.  Zero afval thuis, op school, tijdens de zomerstages, in de sportclubs of de rusthuizen, maar ook op de markten, in de lokale handelszaken en zelfs in de administratie, in de stedenbouw en bouw,... Met als meerwaarde een betere sociale cohesie en  herintegratie, een betere openbare netheid, zelfs jobcreatie.

Er zijn 3 categorieën van projecten voorzien:

 1. De promotie en transitie naar zero afval zoals:
 • Een zero afval-uitdaging voor de burgers, maar ook voor de handelszaken, de scholen, de sportclubs,... Meerdere gemeenten kunnen hun krachten ook bundelen: allemaal samen op weg naar zero afval!
 • Workshops om een hele reeks van producten zelf te leren maken om ieders budget te beheersen.
 •  …
 1. De ontwikkeling van zero afval-diensten en -infrastructuur die toegankelijk is voor de inwoners van de gemeente zoals:
 • Het opstarten van kringloopwinkels, geverijen, giveboxes, om het makkelijker te maken om weg te schenken in plaats van weg te gooien en om daar een gewoonte van te maken.
 • Het opzetten van nieuwe diensten zoals uitlenen, delen, huren door en voor de doelgroepen van het OCMW.
 • De installatie van een collectieve compostinstallatie in de gemeentelijke parken en van sorteervuilnisbakken die zijn geïntegreerd in het stadsmeubilair omdat het sorteren met het oog op recyclage moet verbeteren.
 • De ontwikkeling van een netwerk van drinkfonteintjes om drinkbussen te vullen.
 1. De voorbeeldfunctie inzake de vermindering en het beheer van afval, geproduceerd door de gemeenten of OCMW’s zoals:
 • De ontwikkeling van nieuwe productieketens van goederen afkomstig van afval (renovatie van gebouwen) met een designer en een maatwerkbedrijf.
 • De stimulering van het gebruik van tweedehandsuitrustingen (meubilair, computer,...) of herbruikbare verbruiksgoederen (inktpatronen) voor duurzamere overheidsaankopen.
 • De terbeschikkingstelling van herbruikbaar vaatwerk tijdens evenementen.

Welke steun biedt Leefmilieu Brussel?

 • Allerlei financiële steun in functie van de omvang van de projecten.
 • Methodologische begeleiding.
 • Een netwerk voor de uitwisseling en het delen van ervaringen tussen projectbeheerders in de gemeenten en OCMW’s.

Maak kennis met inspirerende « Zero afval »-projecten van de gemeenten en OCMW’s.

Verenigingen 

Wie kan aan deze projectoproep deelnemen?

Alle verenigingen die gevestigd en actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn betrokken partij omdat het thema “Zero afval” synergieën kan opleveren met domeinen als cultuur, sport, permanente vorming, alfabetisering/aanleren van het Nederlands, sociaal-professionele integratie, opvang in de vrije tijd, parascolaire activiteiten, crèches, jeugdwerking, studentenverenigingen, gezondheid, bijstand aan personen, diversiteit, burgerschap …

Welke steun wordt geboden door Leefmilieu Brussel?

Er zijn drie categorieën van projecten voorzien: 

 1. “Zero afval”-workshops voor het grote publiek;
 2. Sensibilisering van doelgroepen inzake de “Zero afval”-cultuur;
 3. Ontwikkeling van nieuwe diensten/infrastructuur rond “Zero afval” (samenwerking, huren, lenen, delen, schenken ...).

En voor 2 bedragen

 • Maximaal 6.000 euro;
 • Maximaal 15.000 euro.

Hier vindt u meer informatie over de toekomstige projectoproepen

Ontdek de inspirerende projecten van verenigingen.

Handelszaken 

Elk jaar doet het Gewest een projectoproep om winkels te helpen bij hun overgang naar Zero Afval.

Wie kan aan deze projectoproep deelnemen?
Het Brussels Gewest is op zoek naar geëngageerde, nieuwsgierige en vrijwillige handelaars die zin hebben om te experimenteren met meer milieuvriendelijke handelspraktijken om zero affval in winkels te bevorderen.
De projectoproep richt zich uitsluitend tot commerciële actoren (ondernemingen, vzw’s …) en zelfstandigen in Brussel die commercieel rechtstreeks in contact staan met de consumenten van het Brussels Gewest.
De projectenoproep is bedoeld om ondernemingen te stimuleren:

 • Om zero-afvalpraktijken uit te proberen waarvan de haalbaarheid, de positieve impact en het potentieel voor herhaalbaarheid bewezen zijn;
 • Om te experimenteren met nieuwe, innovatieve of weinig bekende zero-afvalpraktijken

 Welke steun wordt geboden door Leefmilieu Brussel?

 Om de projecten te ondersteunen, stelt het Gewest het volgende voor:

 • Financiële steun tussen € 2.500 en € 15.000;
 • Gratis begeleiding voor kandidaten bij het voorbereiden van hun kandidaatstellingsdossier;
 • Gratis begeleiding voor geselecteerden bij de uitvoering van hun project;
 • Zichtbaarheid voor geslaagde projecten;
 • Een bijkomend marketingargument om nieuwe klanten aan te trekken in de geselecteerde zaken;
 • Een vermindering van de milieu-impact van hun activiteiten. 

Meer informatie over de winnaars van vorige edities en over toekomstige projectoproepen: https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/strategie-en-acties-van-het-gewest/projectoproep-2018-zero-afval-horeca-en

Ontdek de inspirerende zero-afvalprojecten.

Ondernemingen 

Logo Be Circular 2018

Hebt u een innovatief economisch project of staat u in contact met innoverende aannemers? Ontdek de projectoproep be circular - be brussels voor innovatieve projecten die passen in de logica van de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie kan aan deze projectoproep deelnemen?

De projectoproep staat open voor alle ondernemingen, KMO's, ZKO's, zelfstandigen, vzw's, samenwerkingsverbanden van bedrijven enz. die in Brussel economische activiteiten uitoefenen.

Deze projectoproep staat open voor elke innovatieve aanpak of elk project dat tot doel heeft uw kernactiviteit naar meer duurzaamheid te ontwikkelen vanuit een perspectief van circulaire economie en dat verband houdt met een van de prioritaire thema's. Elk jaar worden de prioritaire thema's van de projectoproep gekozen op basis van de uitdagingen en prioriteiten.

 Welke steun wordt geboden door Leefmilieu Brussel?

De winnaars krijgen:

 • Specifieke financiële steun van het Gewest;
 • Steun op maat door alle diensten voor ondersteuning aan ondernemingen in het Gewest;
 • Erkenning van het succes van uw project via communicatieactiviteiten, seminaries enz.   

Meer informatie over de winnaars van vorige edities en over toekomstige projectoproepen: http://www.circulareconomy.brussels/appels-a-projets-be-circular-entreprises/?lang=nl  

Ontdek de inspirerende projecten van ondernemingen.

Scholen 

Het netwerk van brusselse scholen op de bres voor het milieuOm scholen te helpen in actie te komen voor het milieu, stelt Leefmilieu Brussel hen begeleiding voor bij projecten die tot doel hebben leerlingen, leerkrachten en andere spelers binnen de schoolgemeenschap (ouders, onderwijsmedewerkers, technisch personeel ...) te sensibiliseren inzake Zero Afval EN over te gaan tot actie door nieuwe milieupraktijken binnen de school in te voeren.

Wie kan aan deze projectoproep deelnemen?
Kleuterscholen, basis- of secundaire, gewone of gespecialiseerde scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van om het even welk netwerk.

Welke steun wordt geboden door Leefmilieu Brussel?

Er zijn verschillende soorten begeleiding beschikbaar, waaronder activiteiten voor leerlingen en methodologische begeleiding voor docenten. Ontdek het volledige aanbod op onze website.

Om op de hoogte te blijven van het educatieve aanbod van Leefmilieu Brussel, nodigen wij u uit om u in te schrijven bij Bubble, het netwerk van scholen in actie voor het milieu. U wordt rechtstreeks op de hoogte gehouden van de opening van de inschrijvingen voor het aanbod en van de opleidingen, bijeenkomsten, projectbezoeken en georganiseerde evenementen.

 

Datum van de update: 16/07/2021