U bent hier

Projectoproepen

Er bestaan talrijke projectoproepen die bedoeld zijn om u te begeleiden en u te helpen bij uw acties. Waar wacht u dus op om aan de slag te gaan in uw buurt, in de school van uw kinderen, uw onderneming, uw handelszaak en uw gemeente/OCMW?

Vooruit met de wijk: een Zero afval-burgerprojectoproep 

Zin om mee te werken aan een duurzamer leefklimaat in uw wijk? Uw hoofd zit vol ideeën maar u weet niet hoe u eraan moet beginnen? Projectoproep 'Vooruit met de wijk' van Leefmilieu Brussel werd in het leven geroepen om u te helpen met de uitvoering van uw collectieve wijkprojecten, met misschien wel financiële steun tot 15.000 euro.

Wie kan aan deze projectoproep deelnemen?

De projectoproep is gericht op groepen burgers, buren, kennissen, vrienden, dezelfde straat of wijk die gezamenlijk een project willen opzetten. De projectoproep is eveneens gericht op feitelijke verenigingen alsook op bepaalde soorten vzw's (vrijwilligers-vzw's, bestaande uit de burgers van het betrokken project).

Criteria voor de goedkeuring van projecten

Een ‘stuurgroep’ samenstellen van minimum 5 personen die het project gedurende zijn hele ontwikkeling zal dragen en een participatieve werking verzekeren. Raadpleeg de volledige modaliteiten.

Welke steun wordt geboden door Leefmilieu Brussel?

Wordt uw project geselecteerd, dan komt het in aanmerking voor verschillende soorten steun:

 • Begeleiding door professionals, om te zorgen voor technische uitwerking van het project en methodologische aspecten ervan en ook voor opzetten van groepsbeheer.
 • Financiële steun tot € 15.000 voor de “Participatieve duurzame wijken” en tot € 3000 voor de andere projecten.
 • Opleidingen, te kiezen uit een gezamenlijk thematisch programma.
 • Netwerkvorming samen met andere actoren van duurzame ontwikkeling: bezoeken ter plaatse, gesprekken met projectbeheerders…;
 • Methodologische tools en technische fiches, online beschikbaar.

Overtuigd? Laat u inspireren... en vlieg erin!

 • 27 juni en 17 september: informatiesessies over de modaliteiten van de projectoproep 2018. Gratis toegang – registratie gewenst via citizensprojects@leefmilieu.brussels
 • 21 oktober: uiterste datum voor het indienen van de intentienota
 • 25 november: uiterste datum voor het indienen van het dossier van uw kandidatuur
 • 6 december: selectiejury

Documenten: 

Meer info: https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/mijn-wijk/vooruit-met-de-wijk-een-burgerprojectoproep

Gemeenten/OCMW’s 

Neem deel aan de projectoproep “Agenda 21” - luik Beheer van grondstoffen, afvalbeheer.
Ondersteuning wordt geboden aan gemeenten die:

 • acties uittesten voor het verminderen en het beheer van hun eigen afval;
 • aan de burgers nieuwe Zero afval-diensten aanbieden (bv. huren/delen van materialen, enz.) of infrastructuur (bv. het plaatsen van een netwerk van give boxes);
 • de plaatselijke dynamiek rond Zero afval bevorderen/ondersteunen (bv. informatie, ter beschikking stellen van lokalen, materialen, omkadering van lokale dynamiek, enz.);
 • Uitwerken van acties op het vlak van Zero afval (bv. opleidingen, workshops, evenementen, enz.

Meer info: https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/agendas-21/projectoproe...

Verenigingen 

200.000 euro voor “Zero afval”-projecten die door uw verenigingen worden voorgesteld!

Alle verenigingen die gevestigd en actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn betrokken partij omdat het thema “Zero afval” mogelijke synergiën kan opleveren met domeinen als cultuur, sport, permanente vorming, alfabetisering/aanleren van het Nederlands, socioprofessionele integratie, opvang in de vrije tijd, parascolaire activiteiten, crèches, jeugdwerking, studentenverenigingen, gezondheid, bijstand aan personen, diversiteit, burgerschap, …

Er zijn drie categorieën van projecten voorzien

 1. “Zero afval”-workshops voor het grote publiek;
 2. sensibilisering van doelgroepen voor de “Zero afval”-cultuur;
 3. ontwikkeling van nieuwe diensten/infrastructuur rond “Zero afval” (onderling verdelen, huren, ontlenen, delen, schenken, ...).

En voor 2 bedragen

 • Maximum 6.000 euro;
 • Maximum 15.000 euro.

Belangrijke data 

 • 30 augustus 2018 van 9u30 tot 13u00: - Voormiddag “Zero afval” Inspir'Actions om een “Zero afval”-project te bedenken, uw ideeën te komen aftoetsen en, indien mogelijk, een concreet project te schetsen om al uw kansen te benutten om aan de projectoproep deel te kunnen nemen.
 • 11 oktober om 09u00: uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen

Meer info: https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/strategie-en-acties-v...

Handelszaken 

Het Brussels Gewest is op zoek naar geëngageerde, nieuwsgierige handelaars die zin hebben om te experimenteren met meer milieuvriendelijke handelspraktijken, die de zero-afvalvisie bevorderen en voedselverspilling in de horeca en voedingszaken terugdringen.

De projectoproep richt zich uitsluitend tot commerciële actoren (ondernemingen, vzw’s, …) en zelfstandigen die zich in Brussel wijden aan een activiteit in de horeca en/of de verkoop van voedingsmiddelen, en die commercieel rechtstreeks in contact staan met de consumenten van het Brussels Gewest.

De doelstellingen van de projectoproep zijn de volgende:

- In uw zaak testen van zero-afvalpraktijken die al in enkele zaken werden uitgeprobeerd en waarvan de haalbaarheid, de positieve impact en het potentieel om elders na te volgen, aangetoond zijn;
- In uw zaak experimenteren met nieuwe, innovatieve of weinig gekende zero-afvalpraktijken,

Geboden ondersteuning:

- financiële steun tussen € 2.500 en 15.000 van het Gewest;
- gratis begeleiding bij de samenstelling van uw kandidatuurdossier;
- gratis begeleiding bij de uitvoering van uw project;
- zichtbaarheid van uw successen;
- een bijkomend marketingargument om nieuwe klanten aan te trekken;
- een vermindering van de milieu-impact van uw activiteit.

Hoe deelnemen ?

De oproep zal in december 2018 gelanceerd worden. Projecten moeten ten laatste op 20 januari 2019 ingediend worden. Er wordt een helpdesk voorzien om de kandidaten te helpen bij de redactie van de dossiers.

Meer info
 

Ondernemingen 

Logo Be Circular 2018

Hebt u een innovatief economisch project of staat u in contact met innoverende aannemers? Ontdek de projectoproep Be circular – be brussels.

Deze projectoproep voor de ondernemingen wil elk initiatief of elk innovatief project op het gebied van de circulaire economie ontwikkelen.

De laureaten krijgen:

 • specifieke financiële steun van het Gewest;
 • steun op maat door alle diensten die ondernemingen begeleiden;
 • aandacht voor de projecten www.circularprojects.brussels
 • In 2018 zullen we opnieuw de projecten, aannemers en ondernemingen steunen die de stap naar meer duurzaamheid en meer circulariteit in Brussel durven te zetten! 

Meer info: http://www.circulareconomy.brussels/events/lancement2018/

Scholen 

Het netwerk van brusselse scholen op de bres voor het milieuOm scholen te helpen milieuvriendelijk te handelen, stelt Leefmilieu Brussel hen voor om projecten te begeleiden die tot doel hebben leerlingen (en ouders), leerkrachten en andere actoren van de schoolgemeenschap te sensibiliseren voor een thema EN over te gaan tot actie door nieuwe milieupraktijken binnen de school aan te nemen.

 

 

 

Deze begeleiding omvat:

 • een opleiding projectmethodologie (op 28 augustus 2018).
 • De begeleiding door een animator om het project echt aan uw school aan te passen (via projectvergaderingen).
 • Animaties voor de leerlingen over het gekozen milieuthema.
 • Financiële steun om een actie uit te voeren.

Afvalpreventie*(.pdf);

Ontdek alle details van het verloop van de projectoproep

De kandidaturen moeten voor18 juni 2018 verstuurd worden naar info@bubble.brussels en apbe@coren.be

Meer info: https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/op-school/projectopro...

 

Datum van de update: 08/11/2018