U bent hier

Ik sorteer en recycle

Waarom weggooien als je ook kunt recycleren? Een groot gedeelte van ons afval is recycleerbaar.

Covid 19- Update

Vanwege Covid-19 moeten er bepaalde maatregelen worden genomen met betrekking tot het afvalbeheer voor zowel professionals als particulieren. Raadpleeg de verschillende maatregelen.

De verschillende sorteermogelijkheden op een rijtje:

 • Etensresten gaan in de oranje zak;
 • Papier en karton gaan in de gele zak;
 • Plasticflessen, metalen verpakkingen en drankverpakkingen (PMD) gaan in de blauwe zak;
 • Voor tuinafval is er de groene zak.
 • Met glazen flessen en bokaaltjes ga je naar de glasbollen.
 • Gebruikte kledij en schoenen breng je naar de containers van spullenhulp of de kringloopwinkel.
 • Klein huishoudelijk chemisch afval lever je in bij een Proxy Chimik.
 • Met kleine elektrische en elektronische toestellen en ledlampen kun je terecht bij de inzamelpunten van RECUPEL
 • Gebruikte batterijen en accu’s zijn als gevaarlijk afval te beschouwen vanwege de zware metalen die ze bevatten. In één enkele knoopcel zit genoeg kwik om 400 liter water of 1 m3 grond gedurende 50 jaar te vergiftigen! Daarom moeten ze op de geëigende manier gerecycleerd worden. Gebruikte batterijen breng je dus naar de containers die BEBAT daar speciaal voor geplaatst heeft. 
 •  Kurken stoppen kun je kwijt in de bakken van Recycork
 • Je vervallen geneesmiddelen breng je binnen bij de apotheker. Verwijder wel eerst de verpakking.

Alle informatie over de afvalinzamelingen (blauwe, gele, witte, groene, oranje zak), over klein chemisch afval, containerparken …: Agentschap Net Brussel - 0800/981 81

Gevaarlijke afvalstoffen

Bepaalde (resten van) producten en verpakkingen, zelfs leeg, betekenen een risico voor de gezondheid en voor het milieu. Ze moeten op een correcte manier ingezameld en verwerkt worden.

Hoe herkent u ze?

Bepaalde veel voorkomende en vrij verkoopbare producten bevatten giftige, ontvlambare en bijtende bestanddelen. Je herkent ze aan de hand van uiteenlopende pictogrammen:

De 3 gouden regels

Vermijd ze: er bestaan tal van minder schadelijke alternatieven (alcoholazijn, sodakristallen, actieve zuurstof, lijnolie en allerlei ecologische producten). Ze zijn ongevaarlijk en even efficiënt.

Bescherm je: handschoenen, veiligheidsbril, verluchting … Volg zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften die op het product vermeld staan.

Zamel in: het sorteren van gevaarlijk afval is verplicht. U kunt met uw huishoudelijk chemisch afval terecht in een containerpark of een Proxy Chimik. De adressen van de inzamelpunten voor huishoudelijk chemisch afval vind je op de site van Net Brussel.

Recycleren lost niet alles op!

Allerlei deskundigen waarschuwen in hun rapporten voor het gevaar van schaarste of bevoorradingsproblemen bij de zeldzame metalen die in elektrische en elektronische toestellen gebruikt worden. Bepaalde producten worden bovendien zo complex dat het onbegonnen werk lijkt om de grondstoffen die voor de fabricage nodig waren te recupereren. De meeste zeldzame en vaak dure metalen worden gemiddeld maar voor een kwart gerecycleerd. Na enkele cycli van gebruik en hergebruik is dus 80% van die grondstoffen verloren gegaan. Hetzelfde kan gezegd worden over de productie van allerhande textiel, meubelen, gereedschap, huishoudelektro, enz. Ook dat brengt ons weer bij de gedachte dat recycleren weliswaar goed, maar niet zaligmakend is! Het gebruik van natuurlijke rijkdommen zoals water, grondstoffen, biomassa en fossiele energie beperken is beter en zelfs noodzakelijk.

Ik sorteer mijn organisch afval voor selectieve inzameling (oranje zak) 

Alleen al door het organisch afval correct te sorteren kom je tot een beduidend kleiner volume afval voor de witte zak, die uiteindelijk naar de verbrandingsoven gaat! De grootste potentiële winst schuilt in het keukenafval. Zet daarom nu de stap en schakel over op de oranje zak!

Datum van de update: 06/11/2020