U bent hier

Ik toon hoe het moet en praat erover

Door met anderen over uw engagement te praten, kan u hen inspireren – vooral wanneer zij merken hoe plezierig het kan zijn om uw afvalberg te verkleinen.

Blijf vriendelijk

U bent een nieuwe levensstijl begonnen met zero afval als doelstelling. Dit voelt goed, want u bent in harmonie met uzelf en de planeet. Bravo! U hebt u goed laten informeren en u hebt hier energie in gestoken, zodat u "zeker van uw zaak" bent. Vergeet echter niet dat u een proces hebt doorgemaakt om deze omslag te maken, een proces dat heel wat vragen opriep. De mensen om u heen moeten dat proces zelf doormaken en het is aan hen om te beslissen of ze dezelfde weg willen inslaan als u. Verplaats u in hun positie en oordeel niet, net zoals u ook niet geoordeeld wilt worden. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is van groot belang dat u vriendelijk en welwillend blijft, vooral als het gaat om mensen met wie u dagelijks optrekt.

Verplaats u in de ander

Mensen reageren vaak negatief op gedragsveranderingen, want ze voelen zich bekritiseerd – ook al is dat helemaal uw intentie niet. Door hen uit te leggen waarom u de dingen vandaag anders doet, kunt u hen het gevoel geven dat hun manier van doen "niet goed genoeg is" voor u.
Ze voelen zich (onbewust) aangevallen en dus gaan ze in de verdediging of in de tegenaanval. Houd dit in gedachten om beter met hun reacties te kunnen omgaan.

Accepteer dat u niet iedereen kunt plezieren

Het is onmogelijk om het altijd met iedereen eens te zijn. Dat is soms moeilijk om te accepteren, vooral als het gaat om uw eigen familieleden. Maar wederzijds respect is altijd mogelijk, ook al verschilt u van mening over bepaalde dingen. Als volwassene heeft u het recht om uw eigen keuzes te maken en er uw eigen mening op na te houden. Hetzelfde geldt voor de mensen om u heen.

Praat erover

Het is heel belangrijk om de tijd te nemen om in gesprek te gaan en rustig uit te leggen wat moet worden verduidelijkt. Het is allemaal een kwestie van matigheid. U kunt uw keuzes krachtig onderbouwen zonder dat u meteen een preek hoeft te geven. Wees gewoon uzelf. Uw doel is niet om anderen te overtuigen, maar om uw keuzes duidelijk te onderbouwen en de mensen om u heen te inspireren door het goede voorbeeld te geven. Wees ook duidelijk over wat u verwacht om de anderen gerust te stellen en het voor hen gemakkelijker te maken. U kunt bijvoorbeeld uitleggen dat u geen nieuwe of plastic cadeaus wenst en waarom, waarbij u voorbeelden geeft van alternatieven waarmee men u wél een plezier kan doen.

Praat erover:

  • met uw vrienden, buren, buurtgenoten
  • met uw familie (partner, ouders ...)
  • met uw collega's
  • bij de kinderen op school
  • binnen uw vrijetijdsnetwerk (sportclub, jeugdbeweging, vereniging ...)
  • met de winkeliers waar u vaak komt: deel stickers met de tekst "Eigen verpakkingen welkom" uit.

Meer doen

Datum van de update: 05/08/2021