U bent hier

Fonds voor internationale solidariteit

Oproep voor projecten 2022: van 1 april tot en met 30 juni

Het 'Fonds voor internationale solidariteit in de watersector' lanceert dit jaar zijn achtste oproep voor projecten.

Het beoogt de cofinanciering van projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector; de projecten - minimaal drie en maximaal vijftien - worden gekozen via een jaarlijkse selectieprocedure.

Het bedrag van de cofinanciering per project beloopt tussen 10.000,00 en 100.000,00 euro, binnen de grenzen van de beschikbare bedragen, voor een periode van een tot drie jaar, en voor zover het bedrag dat door dit mechanisme van cofinanciering wordt toegekend niet hoger is dan 80 % van het totaalbudget van het project.

Het project moet voor minimaal 20 % worden gefinancierd door de organisatie die het project draagt en haar eventuele partners, ofwel via het eigen vermogen, ofwel via openbare steun die niet uitgaat van een gewestelijke openbare instelling van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

U vindt hieronder het reglement van de oproep voor projecten 2022, samen met het kandidatuurformulier en de budgettaire bijlage die bij het dossier moet worden gevoegd.

Terug op de editie 2021...

Voor de editie 2021 heeft VIVAQUA een totaalbudget van 329.593,29 € ter beschikking gesteld van het Fonds. Dit bedrag is het resultaat van een heffing van 0,005 euro op elke m³ water die tijdens het vorige boekjaar door VIVAQUA aan de gebruikers is gefactureerd. 

Er zijn bij het Fonds 17 cofinancieringsprojecten ingediend waarvan er 13 als subsidieerbaar konden worden beschouwd. De projectdragers zijn afkomstig uit :

  • de verenigingssector (14 projectdragers)
  • de ngo-sector (3 projectdragers)

Wat de ontvangen projecten betreft: 9 hebben als doel bij te dragen tot de verbetering van de toegang tot drinkwater, 2 projecten betreffen duurzame toegang tot adequate sanering en 2 zijn gericht op zowel de duurzame toegang tot drinkwater als sanering.

Na analyse en evaluatie door het Selectiecomité werden in het kader van de projectoproep 2021 vijf dossiers geselecteerd.

Samenvatting van de vijf gekozen projecten

Naam van het project

Verbetering van de toegang tot drinkwater voor iedereen in de plattelandsgemeente Bantignel

Land

Republiek Guinee

Plaats

Gemeente Bantignel, bestuurlijke regio Mamou, prefectuur Pita

Projectdrager

Actions pour le Développement Global (ADG) – Coopération ASBL

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

Het project beoogt drinkwatervoorziening, omheiningen voor moestuinen en drinkplaatsen voor dieren door:

  • het herstel van 9 waterpunten in de centrale gemeente (reservoirs, waterleidingen en toebehoren) 
  • 14 boringen uit te voeren (met inbegrip van pompen, omheiningen voor moestuinen, bewateringssystemen voor fruitbomen en drinkbakken voor vee) in dorpen met een acuut en permanent watertekort;
  • een gebruikerscomité per put op te richten;
  • en vrouwen op te leiden in organische tuinbouwtechnieken.

Aantal begunstigden

969 huishoudens, d.w.z. ongeveer 8.000 personen. De doelgroepen zijn de meest kwetsbare huishoudens met 3 tot 12 leden, waarvan meer dan 45% jonge meisjes onder de 15 jaar zijn, die hoofdzakelijk van de landbouw, de veeteelt of handwerk leven.

Totaalbudget van het project in euro

99.920,50 €

Totale cofinanciering van het fonds in euro

79.936,40 €

Duur van het project

18 maanden (van 01/01/2022 tot 01/07/2023)

 

Naam van het project

Verbetering van de hygiëne en de gezondheid in het weeshuis van Kaniola

Land

Democratische Republiek Congo

Plaats

Provincie Zuid-Kivu, grondgebied Walungu, gezagsgebied Ngweshe, groep Kaniola, dorp Cirhwa 

Projectdrager

Gemeente Sint-Gillis, in samenwerking met vzw Bahati

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

De duurzame toegang tot adequate sanering

Inhoud van het project

Het project beoogt tegemoet te komen aan de volgende behoeften: gebrek aan drinkwater, gebrek aan douches en wasgelegenheden.

Het antwoord bestaat uit de aanleg van een zwaartekrachtgevoede watervoorziening vanaf de ondergrondse bron (450 m stroomopwaarts van het weeshuis), een systeem voor het opvangen van regenwater van het dak van het weeshuis en de installatie van twee tanks van 5 m³, een doucheblok en een wasplaats.

Aantal begunstigden

78 bewoners van het weeshuis, de omwonenden en bezoekers van het weeshuis

Totaalbudget van het project in euro

20.000 €

Totale cofinanciering van het fonds in euro

16.000 €

Duur van het project

12 maanden (van 01/01/2022 tot 31/12/2022)

 

Naam van het project

Bewustmaking en toegang tot drinkwater voor acht scholen van de bedoeïenengemeenschappen in Jeruzalem

Land

Palestina

Plaats

East-Jerusalem, Khan Al-Ahmar et Arab Jahalin ; Jerusalem, Al Eizariya, Jabal Al Baba, East of Al-Eizariya, Abu Nawar ; Southeast of Jerusalem, Jaba.

Projectdrager

Vzw Viva Salud

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

De bedoeïenengemeenschappen zijn niet aangesloten op de drinkwaternetten van de Palestijnse autoriteit, waardoor zij voor de watervoorziening per persoon meer afhankelijk zijn van particuliere watertanks. Scholen zijn vaak slecht aangesloten op water.

Het doel is te zorgen voor duurzame toegang tot drinkwater voor de leerlingen van de 8 doelscholen door middel van een regenwateropvang- en filtratiesysteem en hen bewust te maken van waterbescherming als een belangrijke sociale bepalende factor voor hun gezondheid en die van hun gemeenschap.

In de praktijk zullen putten worden aangelegd en pompen worden geïnstalleerd om de toevoer naar de putten te bevorderen en zal regenwater uit de grond worden opgevangen in natuurlijke rotsholten. Het water zal worden opgevangen door pijpen, die ook zullen worden uitgerust met pompsystemen die het naar de opslagput zullen brengen.

Aantal begunstigden

2.042 leerlingen

Totaalbudget van het project in euro

98.580,00 €

Totale cofinanciering van het fonds in euro

78.864 €

Duur van het project

24 maanden (van 01/01/22 tot 31/12/23)

 

Naam van het project

Verbetering van de toegang tot drinkwater voor de bevolking van 2 gezondheidszones (Bangombe en Pont-Wamba)

Land

Democratische Republiek Congo

Plaats

Gezonheidszone van Kenge, Provincie Kwango

Projectdrager

vzw Belgische Rode Kruis

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

  • Het voorzien van huishoudens van boorpunten, het ontwikkelen van waterbronnen en het herstellen van bestaande waterinstallaties om de toegang tot drinkwater voor de bevolking in het algemeen, gezondheidscentra, zwangere vrouwen, kinderen en bejaarden te verbeteren.
  • Organisatie van bewustmakingsactiviteiten voor de bevolking inzake goede hygiëne-sanitaire praktijken > rationeel beheer en gebruik van drinkwater, handen wassen, gebruik van latrines …
  • Oprichting van beheercomités voor de werken.

Aantal begunstigden

2.923 huishoudens in de interventiezone ; 5.878 kinderen jonger dan 5 jaar ; 3.159 jongeren (meisjes en jongens) binnen en buiten de school ; 2.678 vrouwen.

Totaalbudget van het project in euro

125.000 €

Totale cofinanciering van het fonds in euro

100.000 €

Duur van het project

24 maanden (van 01/01/2022 tot 31/12/2023)

 

Naam van het project

Toegang tot en duurzaam beheer van water in de gemeenschappen Korahane en Gafati

Land

Republiek Niger

Plaats

Departement Dakoro, gemeente Korahane, dorp DAKATA en departement Mirriah, gemeente Gafati, dorp Dan MAKAOU.

Projectdrager

vzw Caritas International

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

Doel: bouw van een autonome waterpost

Caritas International Belgium is actief in de regio via acties zoals landbouwsteun en voedingsvoorlichting. Deze doelstellingen worden sterk en regelmatig verstoord door het cruciale gebrek aan drinkwater.

De 2 interventiegemeenten zijn bijzonder getroffen.

Het vrijwel ontbreken van waterinfrastructuur betekent dat de weinige bestaande infrastructuurvoorzieningen overbelast zijn. Bovendien heeft de aanhoudende droogte geleid tot het dichtslibben van waterputten ten gevolge van een aanzienlijke daling van het grondwaterpeil. De situatie is zodanig dat vrouwen, kinderen en soms mannen, soms meer dan 8 uur bezig zijn om water te halen.

Aantal begunstigden

3.500 personen met een bijzondere aandacht voor vrouwen, weduwen en huishoudens die door vrouwen en kinderen worden geleid.

Totaalbudget van het project in euro

125.000 €

Totale cofinanciering van het fonds in euro

54.792,89 €

Duur van het project

24 maanden (van 01/01/2022 tot 31/12/2023)
Datum van de update: 30/06/2022

Contact: 

Het Fonds voor internationale solidariteit is een initiatief van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat gedragen wordt door VIVAQUA, de operator die verantwoordelijk is voor de distributie van drinkwater, en Leefmilieu Brussel - BIM.

Voor meer informatie over het Fonds voor internationale solidariteit verzoeken we u een e-mail te sturen naar internationale.solidariteit@vivaqua.be.