U bent hier

Fonds voor internationale solidariteit

Projectoproep 2018 : vanaf 1 april t.e.m 30 juni

Het ‘Fonds voor internationale solidariteit in de watersector’  lanceert zijn vierde projectoproep.

Voor deze editie 2018 van de projectoproep zullen er minimaal drie en maximaal vijftien projecten worden geselecteerd. Deze projecten zullen worden gecofinancierd voor een bedrag van 10.000 tot 100.000 euro, binnen de grenzen van de beschikbare budgetten, voor een periode van één tot drie jaar, en voor zover de door dit mechanisme toegekende financiële bijdrage niet hoger is dan 80 % van het totaalbudget voor het project.

De documenten van deze projectoproep (reglement, kandidatuursformulier, budgettaire bijlage) en zijn hieronder beschikbaar vanaf 1 april.

Terug naar de editie 2017

Voor de editie 2017 heeft HYDROBRU een totaalbudget van 317.318,90€ ter beschikking gesteld van het Fonds. Dit bedrag is het resultaat van een heffing van 0,005 euro op elke m³ water die tijdens het vorige boekjaar door HYDROBRU is gefactureerd.

Er zijn bij het fonds 17 cofinancieringsprojecten ingediend waarvan de projectdragers afkomstig zijn uit :

  • de verenigingssector (14 projectdragers)
  • de Brusselse openbare gemeentelijke sector (3 projectdragers)

11 projecten hebben als doel bij te dragen tot de verbetering van de toegang tot drinkwater

6 projecten betreffen de toegang tot drinkwater en de duurzame toegang tot adequate sanering;

Voor deze derde editie heeft het Selectiecomité vier projecten uitgekozen.

Samenvatting van de 4 uitgekozen projecten:

Naam van het project

Inrichting van 32 bronnen van drinkwater en van 380 latrines in de districten van  Huye en Nyamagabe

Land

Rwanda

Plaats

Zuidelijke Provincie, Districten Nyamagabe en Huye

Projectdrager

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

De duurzame toegang tot adequate sanering

Inhoud van het project

Het project wil het leven en de gezondheid van 640 kwetsbare gezinnen, ofwel 3840 personen, verbeteren. 

Het luik “distributie” van het project betreft de inrichting van 32 fonteinen die allemaal zullen gelegen zijn in de buurt van de woningen van de begunstigden (de gezinnen hebben een beperkte toegang tot kwaliteitsvol water ofwel omdat hun woning zich op verre afstand bevindt, ofwel omdat hun bevoorradingspunt geen drinkwater levert).

Het luik “sanering” van het project betreft de installatie van 380 gezinslatrines en de opleiding van de begunstigden voor een doordacht afvalbeheer.

Een luik “sensibilisering” en “opleiding” voor de hygiënemaatregelen en het onderhoud van de infrastructuur zal de impact van de 2 voorgaande initiatieven versterken.  

Aantal begunstigden

640 huishoudens, d.w.z. +- 3.840 personen

Totaalbudget van het project in euro

105.540 €

Totale cofinanciering van het fonds in euro

69.400,00 €

Duur van het project

2 jaar

 

Naam van het project

Drinkbaar maken en watervoorziening voor de agglomeratie van Boko

Land

Democratische Republiek Congo

Plaats

Centrale Kongolese Provincie - Stedelijke en landelijke agglomeratie van Boko

Projectdrager

NGO Ingénieurs sans frontières België

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

De duurzame toegang tot adequate sanering

Inhoud van het project

Dit project wil een antwoord bieden op de noodzaak voor de bevolking om een duurzame en permanente toegang tot drinkbaar water te hebben en daarbij het probleem van de verre afstand van het tappunt oplossen.  Het project wil ook een oplossing bieden voor het probleem dat de vrouwen hebben aangekaart om de moeilijkheden (tijd en vermoeidheid) van de waterbevoorrading te verminderen.  Er zal een put worden geboord, een pompsysteem dat op zonnepanelen werkt zal de tanks bevoorraden en een wateraanvoernetwerk zal in Boko 4 fonteinen en 2 waterpunten bevoorraden (aan de school en het gezondheidscentrum), zodat de 5000 inwoners van Boko toegang hebben tot voldoende drinkwater, op max. 300 meter van de plaats waar het wordt gebruikt.  

Om deze doelstelling te ondersteunen wil dit project de sensibilisering van de bevolking op het gebied van EHA promoten. 

Aantal begunstigden

± 5.000 inwoners

Totaalbudget van het project in euro

157.318 €

Totale cofinanciering van het fonds in euro

85.000 €

Duur van het project

1,5 jaar

 

Naam van het project

Installatie en distributie van drinkwater via hydraulische boorwerkzaamheden in Kinshasa in de gemeente Maluku, het dorp  Bolingo

Land

Democratische Republiek Congo

Plaats

Gemeente Maluku, Wijk Menkao, dorp Bolingo

Projectdrager

Vzw Ndjisanka Handicap

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

Inhoud van het project

Er wordt voorgesteld een waterwinning te verwezenlijken, via hydraulische boorwerkzaamheden (boringen uitgevoerd door de SNHR), dat door middel van een GE pomp en een reservoir van 24 m³, 4 fonteinen met 6 kranen moet bedienen.

De exploitatie van het werk moet een inkomen garanderen dat na 1 maand de aankoop van brandstof, olie, verzekeringen, kantoorbenodigdheden,... mogelijk moet maken, na 6 maanden voor de projectmedewerkers (beheercomité).

Aantal begunstigden

1200 inwoners

Totaalbudget van het project in euro

99.769,80 €

Totale cofinanciering van het fonds in euro

84.803,90 €

Duur van het project

2 jaar

 

Naam van het project

Landelijke drinkwatervoorziening en saneringsproject – “PAEAMR”-project

Land

Burundi

Plaats

Landelijke gemeente Bugarama, provincie Rumonge

Projectdrager

Rode Kruis van België / Croix-Rouge de Belgique

Thema('s) van het project

De duurzame toegang tot drinkwater

De duurzame toegang tot adequate sanering

Inhoud van het project

Het project beoogt de verwezenlijking van een drinkwateraanvoer (DWA) op 4 km vanaf de bron Mwunamuko tot het gezondheidscentrum van Ruterne.  675 gezinnen en ongeveer 4000 personen zullen worden bediend dankzij de aanleg van 3 bronnen door een zwaartekrachtsysteem.  Er zullen 8 fonteinen en 3 reservoirs worden gebouwd.  De behoeften worden geraamd op 20l/d/pers aan de fontein en 100 l/d/pers die van een privéaansluiting kunnen gebruikmaken.

Er zullen 4 blokken van schoollatrines (type ECOSAN) in 3 scholen en 1 lyceum worden gebouwd.  300 wastafels om de handen te wassen (“Tip-Tap”) zullen in de gemeenschappen worden geïnstalleerd.

Er zullen 5 opleidingen plaatsvinden in de 5 schoolhygiëneclubs en sensibilisering bij 125 kinderen.

Project waarvan sommige activiteiten zullen worden ontwikkeld in het kader van het ‘ADRN’-project. 

Aantal begunstigden

675 huishoudens, +- 4.000 personen, 3 scholen (952 leerlingen), 1 middelbare school met 150 leerlingen en 1 gezondheidscentrum (40 patiënten/dag et 10 bedden)

Totaalbudget van het project in euro

100.605 €

Totale cofinanciering van het fonds in euro

78.115 €

Duur van het project

1 jaar

 

Datum van de update: 17/10/2018
Contact: 

Het ‘Fonds voor internationale solidariteit in de watersector’ is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gesteund door VIVAQUA, wateroperator belast met de voorziening van drinkwater, en Leefmilieu Brussel.

Voor meer informatie over het Fonds voor internationale solidariteit verzoeken we u een e-mail te sturen.