U bent hier

Waterbeheerplan 2022-2027

Inspraakavond voor een beter waterbeleid

Voor de  uitwerking van het nieuwe Waterbeheerplan (WBP) 2022-2027 wil Leefmilieu Brussel u graag uitnodigen voor een participatief traject. Naast het openbaar onderzoek organiseren we inspraakmomenten om uw ideeën en behoeften voor een beter waterbeleid in Brussel te toetsen. Het doel? Burgers bij dit proces betrekken voordat we belangrijke beslissingen nemen, zodat het nieuwe WBP een concreet instrument is voor alle Brusselaars!

Daarom wil Leefmilieu Brussel alle watergebruikers zoals u breed mobiliseren, evenals de verschillende partners van de watersector in Brussel. In het eerste trimester van 2021 zullen verschillende vergaderingen plaatsvinden (nog te bevestigen data).

De kick-off van het inspraaktraject heeft plaats gevonden op donderdag 26 november 2020 (online bijeenkomst). Er zijn ook ontmoetingen gepland in het eerste trimester van 2021 (data volgen later).

Deze eerste bijeenkomst is dieper in op de doelstellingen van het WBP geweest en verschillende fasen van het traject, zodat u weet waar u aan begint. We peilen ook al naar uw meningen tijdens deze eerste avond!

Om u op de hoogte te houden, hebben we de verschillende momenten van de avond in deze videoclips verzameld door op onderstaande links te klikken.
Ondanks de aanwezigheid van tolken tijdens de participatieve workshop is de live opname om technische redenen niet in het Nederlands beschikbaar. Onze excuses hiervoor.
 
Veel leesplezier!

Deel gerust deze korte video om andere Brusselaars uit te nodigen voor deze inspraakmomenten: uw bijdrage is essentieel om een Waterbeheerplan te maken dat beantwoordt aan de wensen en behoeften van de Brusselaars!

Datum van de update: 13/01/2021